Metode socialnega dela – Refleksivna praksa kot osnova za prepoznavanje kompetenc socialnega dela

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 28. marec 2024

Izvajalke in izvajalci: P. Videmšek, P. Rakovec, B. Mesec, L. Rihter, M. Suhovršnik, M. Mesec

Trajanje: 8 (1 dan brez naloge) = 0,5 KT, 16 ur (1 dan z nalogo) = 1 KT

Opis:

Seminar je namenjen mentorjem in mentoricam študentk in študentov prve in druge stopnje študija socialnega dela na Fakulteti za socialno delo, ki so na študijski praksi na učnih bazah. Na seminarju bodo v ospredju teme o refleksivni praksi in kompetencah socialnega dela ter študentov in študentk. Del časa bo namenjen tudi intervizijskemu pogovoru o mentorstvu in sistemu prakse.

Program

08.30–9.30 Študijska praksa študentov FSD (M. Mesec)

9.30–11.00 Refleksivna praksa kot osnova za prepoznavanje kompetenc socialnega dela (P. Videmšek, P. Rakovec)

11.30–14.30 Pomen prepoznavanja kompetenc študentov in študentk ter vloga mentorjev in mentoric (B. Mesec, L. Rihter, M. Suhovršnik)

14.30–15.30 Predstavitev naloge in zaključek

 

Vabljeni vsi mentorji in mentorice študentk in študentov v študijskem letu 2023/2024 in tisti mentorji in mentorice študentk in študentov iz 2022/2023, ki se seminarja 2023 niste mogli udeležiti. Seminar je za mentorice in mentorje študentk in študentov Fakultete za socialno delo na praksi brezplačen!

Ob koncu seminarja bo predstavljena naloga za preizkus in zapis v praksi.

Slušatelji in slušateljice, ki bodo nalogo opravili v okviru svoje organizacije in zapisali poročilo, prejmejo potrdilo za 16 ur. Drugi, ki bodo aktivni samo na seminarju, pa za 8 ur.

Kotizacija:

Seminar je za mentorje in mentorice brezplačen.