Uporaba tehnik kognitivno vedenjskih pristopov v socialnem delu

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 25. april 2024

Izvajalke in izvajalci: Primož Rakovec

Trajanje: 8 ur (1 dan) = 0,5 KT 8 ur (1 dan) in samostojna izdelava projektne naloge 8 ur = 1 KT

Opis:

Kognitivno vedenjski pristopi izhajajo iz predpostavk kognitivnih in vedenjskih teorij ter budistične in stoične filozofije. Osnovna ideja kognitivno vedenjskih pristopov je, da so notranji dialog, čustva in vedenje medsebojno povezani in sovplivajo na človekovo psihološko fleksibilnost. Klasična kognitivno vedenjska terapija v ospredje postavlja učenje preokvirjanja negativnih miselnih vzorcev. Terapija sprejemanja in predanosti pa temelji na učenju sprejemanja negativnih misli in čustev kot sestavnega dela vsakodnevnega življenja.

Kognitivno vedenjski pristopi in  socialno delo imajo kar nekaj stičnih točk: v ospredje postavljajo sogovornika in njegovo aktivno vlogo pri doseganju zastavljenega cilja, ki se oblikuje znotraj sodelovalnega odnosa; usmerjeni so v sedanjost in bližnjo prihodnost; končni cilj procesa učenja je opolnomočenje sogovornika za samostojno učinkovito spoprijemanje s potencialnimi življenjskimi izzivi.

Z uporabo tehnik klasične kognitivno vedenjske terapije in terapije sprejemanja in predanosti v socialnem delu lahko pomagamo:

  • ozavestiti in obravnavati negativne avtomatske misli, življenjska pravila in jedrna prepričanja, ki sogovornika ovirajo pri vsakodnevnem delovanju;
  • sooblikovati realne, specifične in merljive cilje, skladne s sogovornikovimi vrednotami;
  • preizkušati nove vedenjske vzorce, s katerimi je moč slediti zastavljenim ciljem;
  • usmeriti pozornost v sedanji trenutek in opustiti nadzor nad dogodki, ki so izven obsega sogovornikove kontrole.

Program

09.00–10.30 Temeljna izhodišča klasične kognitivno vedenjske terapije in terapije sprejemanja in predanosti; notranji dialog, čustva in vedenja

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.45 Tehnike kognitivno vedenjske terapije; tehnike terapije sprejemanja in predanosti

12.45–13.15 Odmor

13.15–14.00 Uporaba tehnik kognitivno vedenjskih pristopov v socialnem delu

14.00–14.45 Demonstracija in praktični preizkus kognitivno vedenjskih tehnik

14.45–15.00 Odmor

15.00–15.30 Razprava in zaključek seminarja

 

Obveznosti udeleženk oz. udeležencev

Izdelava naloge

Kotizacija:

Člani-ce Alumni kluba FSD, mentorice in mentorji študentkam in študentom FSD na praksi: 120 €
Drugi: 150 €

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo in prigrizek med odmorom in potrdilo o udeležbi.

Popusti

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.