Socialno delo z ljudmi z demenco

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 13. september 2024

Izvajalke in izvajalci: Anamarija Kejžar

Trajanje: 6 ur (1 dan) = 0,5 KT

Opis:

Socialno delo postaja vedno bolj prepoznano kot veda, ki ima specifična znanja in metode pomoči za ljudi z demenco in njihove sorodnike. V iskanju najbolj ustreznih rešitev za življenje ljudi z demenco v domačem okolju ali v instituciji, socialno delo povezuje različne stroke. Ljudje z demenco v domačem okolju potrebujejo pomoč in prilagoditve v prostoru, odnosih, načrtovanju, kot tudi varnosti in dosegljivosti pomoči. V procesu napredovanja demence pa potrebujejo tudi sorodniki vse več pomoči v ohranitvi svojega zdravja. Kakšne vrste pomoči jim nudimo?

Demenca je pogosto razlog selitve v dom za starejše občane. Število stanovalcev z demenco se ocenjuje - natančne številke namreč niso poznane – na 2/3 vseh stanovalcev. Poleg prilagojenih prostorov, ki spodbujajo in omogočajo gibanje in aktivnosti, je potrebno kontinuirano usposabljanje in sodelovanje med zaposlenimi, stanovalcem in sorodniki. Le tako lahko omogočamo kakovostno, na človeka usmerjeno oskrbo. Pri socialnem delu z ljudmi z demenco se odpirajo različna področja, kjer so potrebna dodatna znanja in prilagoditve: prilagoditi je potrebno komunikacijo, osebno načrtovanje, ki pri napredovali demenci izhaja iz življenjske zgodbe, opazovanja človeka z demenco in informacij s strani sorodnikov, prehransko oskrbo ljudi z demenco ter raznovrstne motivacijske aktivnosti za človeka z demenco (kot so področja umetnosti, kognitivnih vaj, fizičnih vaj, različnih aplikacij, kot tudi čisto vsakodnevnih aktivnosti, kot so vrtnarjenje, pomivanje ipd.). Kakšne so posebnosti v paliativni oskrbi ljudi z demenco?

Na seminarju bomo predstavili specifične vloge socialnega dela z ljudmi z demenco in njihovimi sorodniki ter ob primerih neposrednih izkušenj iz prakse, raziskovanju področja in konceptualnih izhodiščih oblikovali podlage za razvoj socialnega dela z ljudmi z demenco in njihovimi sorodniki.

 

Program

09.00-09.10 Uvod v seminar

09.10-10.30 Socialno delo z ljudmi z demenco

10.30-10.45 Odmor

10.45-12.15 Celostna oskrba ljudi z demenco

12.15-13.45 Razvijanje odnosa z ljudmi z demenco in sodelovanje s sorodniki

13.45-15.00 Razprava in zaključki

Kotizacija:

Člani-ce Alumni kluba FSD, mentorice in mentorji študentkam in študentom FSD na praksi: 120 €
Drugi: 150 €

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo in prigrizek med odmorom in potrdilo o udeležbi.

Popusti

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.