Pomoč umirajočim in njihovim bližnjim – vloga socialnega dela v paliativni oskrbi

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 16. maj 2024

Izvajalke in izvajalci: Mateja Lopuh, Jana Mali, Benjamin Penič, Nataša Zlodej, Magdalena Žakelj

Trajanje: 8 ur (1 dan) brez projektne naloge = 0,5 KT 16 ur (8 ur oz. 1 dan + 8 ur samostojnega dela udeležencev za izvedbo projektne naloge in pisna povratna informacija izvajalke) = 1 KT

Opis:

Socialno delo postaja vedno bolj prepoznano kot veda, ki ima specifična znanja in metode pomoči za umirajoče in njihove sorodnike. Stigmatizacija smrti in umiranja ter posledično umirajočih vodita v zanemarjanje njihovih potreb. V takšnih razmerah je sodelovanje socialnih delavk in delavcev v procesu pomoči umirajočim nujno, saj znajo pomoč usmeriti k iskanju takšnih rešitev, ki učinkovito odgovarjajo na nove življenjske okoliščine, ki jih prinaša obdobje umiranja. Skrbijo za celosten pristop do umiranja, tako da v procesu pomoči upoštevajo družino, skupnost in njene kulturne značilnosti, ki določajo oskrbo umirajočega. Socialne delavke umirajočim in njihovim bližnjim zagotavljajo praktično pomoč, svetovanje, pomoč pri koordinaciji različnih storitev in pomoč pri žalovanju.

Na seminarju bomo predstavili specifične vloge socialnega dela z umirajočimi in njihovimi sorodniki ter s primeri neposrednih izkušenj iz prakse, raziskovanja področja in s konceptualnimi izhodišči oblikovali podlage za razvoj socialnega dela na tem področju.

Srečanje bo inter- in intradisciplinarno, z udeležbo mag. Mateje Lopuh, dr. medicine, ki je nacionalna koordinatorka za paliativno oskrbo, in ekipo diplomantov Fakultete za socialno delo, kot so mag. Nataša Zlodej z Onkološkega inštituta, Benjamin Penič iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Magdalena Žakelj - svetovalka za sprejemanje vnaprejšnjih odločitev (samozaposlena) in Jana Mali s Fakultete za socialno delo.

 

Program

09.00–10.00 Jana Mali: Raziskovanje potreb umirajočih in njihovih sorodnikov

10.00–11.00 Mateja Lopuh: Vloga socialne mreže pri bolniku s paliativno boleznijo

11.00–11.30 Odmor

11.30–12.30 Nataša Zlodej: Participacija socialnega dela v okviru paliativne oskrbe

12.30–13.30 Magdalena Žakelj: Sprejemanje vnaprejšnjih odločitev za čas, ko bomo potrebovali pomoč in podporo drugih

13.30–14.15 Odmor

14.15–15.15 Benjamin Penič: Zaključevanje življenja v domu za stare ljudi: vidik stanovalcev, zaposlenih in drugih bližnjih

15.15–16.30 Razprava in zaključek seminarja

 

Obveznosti udeleženk oz. udeležencev:

Izdelava naloge, vezane na prakso

Kotizacija:

Člani-ce Alumni kluba FSD, mentorice in mentorji študentkam in študentom FSD na praksi: 120 €
Drugi: 150 €

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo in prigrizek med odmorom in potrdilo o udeležbi.

Popusti

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.