Otrok v rejništvu in razvojna kompleksna travma – zgodnja pomoč in podpora otroku in obema družinama

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 19. september 2024

Izvajalke in izvajalci: Mojca Šeme

Trajanje: 8 ur (1 dan) = 0,5 KT

Opis:

Študije iz tujine kažejo, da ima kar 90 % otrok, ki se znajdejo v sistemu rejništva, vsaj eno obremenjujočo, travmatično izkušnjo v znotrajdružinskih kontekstih (Fratto, 2016), 70 % otrok vsaj dve obremenjujoči travmatični izkušnji (Greeson idr., 2012) in polovica otrok kar štiri ali več obremenjujočih, s travmo povezanih izkušenj (Fratto, 2016). Po raziskavah 19 % otrok v sistemu rejništva kaže znake PTSM (Kolk idr., 2010). Izpostavljenost otroka štirim ali več obremenjujočim, potencialno travmatičnim izkušnjam v otroštvu pa je povezana z razvojno kompleksno travmo (npr. Felitti idr. 1998; van der Kolk, 2023). Na travmo otroka v rejništvu je potrebno gledati skozi širšo perspektivo - veliko študij naslavlja travmatične izkušnje v rejništvu, ki so se otroku zgodile pred namestitvijo v rejniško družino. Malo študij pa se osredotoča tudi na tipe in vzorce travmatičnih izkušenj, ki se otroku v rejništvu zgodijo med namestitvijo v rejništvo in po namestitvi v rejništvo (ob vstopu, prehodu v odraslo življenje) (Riebschleger, Day in Damashek, 2015). Na seminarju bodo predstavljeni vsi vidiki travme v sistemu rejništva in tudi teorije in metode zgodnje pomoči in podpore otroku z izkušnjo razvojne kompleksne travme kot tudi njegovima obema družinama.

 

Teme seminarja

  • Travma, ki jo je otrok doživel pred vstopom v sistem rejništva – razvojna kompleksna travma (njene značilnosti, na katera področja otrokovega razvoja vpliva, travmatski stres in otrokove čustvene in vedenjske stiske).
  • Travma, ki jo je otrok doživel ob vstopu v sistem rejništva (travma povzročena v sistemu zaščite otroka – npr. nujen odvzem kot travma).
  • Travma povzročena v času nameščenosti otroka v rejniški sistem (travma povzročena v sistemu zaščite otroka; travma v rejniški družini; travma v skupnosti; kadrovska nestalnost na CSD-jih).
  • Travma povzročena otroku ob prehodu iz rejniškega sistema zaradi hitre prekinitve rejništva ali mladostniku ob vstopu v odraslo življenje.
  • Zgodnja pomoč in podpora otroku in obema družinama kot pristop, usmerjen v zmanjševanje izpostavljenosti otroka kompleksnim obremenjujočim izkušnjam.
  • Krepitev veščin sočutnega, na navezanosti in na razumevanju travme utemeljenega starševstva (znotraj rejniških in matičnih družin).

 

Program

08.45-09.00 Zbiranje na lokaciji

09.00-09.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeleženk in udeležencev seminarja

09.45-10.45 Navezanost, razvojna kompleksna travma in travmatski stres (predavanje, ogled posnetkov)

10.45-11.00 Odmor

11.00-12.00 Sedem področij razvoja otroka, na katera vpliva travma – čustvene in vedenjske težave otrok z izkušnjo razvojne kompleksne travme (predavanje, ogled posnetkov svetovanja)

12.00-13.00 Travma pred, med, ob in po namestitvi otroka v sistem rejništva – travma povzročena v sistemu zaščite otrok (predavanje, diskusija)

13.00-13.45 Odmor za kosilo

13.45-15.00 Metode in teorije ravnanja v procesih zgodnje podpore in pomoči otroku in obema družinama – preventiva dodatne obremenjenosti otroka s travmatičnimi izkušnjami: znanje utemeljeno na teoriji navezanosti in metoda »delo na življenjski zgodbi« (predavanje, diskusija)

15.00-15.30 Sklepna razprava

 

Izobraževanje je namenjeno strokovnim delavkam in delavcem, ki na CSD-jih delujejo na področju rejništva in posvojitev, na področju varstva otrok in družine ter zaščite otrok, na področju mladoletnikov. Izobraževanje je namenjeno tudi vsem strokovnim delavkam in delavcem, ki se v svoji praksi srečujejo z otrokom v rejništvu, ki je bil izpostavljen kompleksnim obremenjujočim izkušnjam – pedagoškim ter svetovalnim delavkam in delavcem iz vrtcev in šol, zdravstvenemu osebju, ki deluje v centrih za zgodnjo obravnavo in centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Dobrodošli so tudi rejniški starši.

Kotizacija:

Člani-ce Alumni kluba FSD, mentorice in mentorji študentkam in študentom FSD na praksi: 120 €
Drugi: 150 €

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo in prigrizek med odmorom in potrdilo o udeležbi.

Popusti

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.