Antirasistično socialno delo z Romi

Termini: 5. in 12.6. 2008

Izvajalke in izvajalci: Špela Urh, dr. Jelka Zorn, red. prof. dr. Darja Zaviršek

Trajanje: 16 ur (2x 1 dan)

Opis:
Na socialno delo pogosto vplivajo osebne vrednote, lastna prepričanja in predsodki. Kulturni predsodki so še posebej prisotni v odnosu do etničnih skupin, pogosto pa je rasistično tudi okolje, kjer deluje socialno delo. Pogosto ti procesi potekajo na nezavedni ravni saj socialni delavci ne želijo namerno škodovati uporabnikom oziroma ne želijo biti namerno sovražni. Seminar ima namen odkrivati načine ustvarjanja diskriminatornih praks, ki vplivajo na položaj socialne izključenosti Romov in drugih etničnih skupin. Na seminarju bomo posvetili posebno pozornost antirasistični perspektivi, ki je ena od temeljih načel učinkovite prakse socialnega dela z etničnimi skupinami. Odprli bomo prostor za razpravo o pomenu terenskega dela na področju socialnega dela z Romi kot enega od učinkovitih pristopov pri delu s socialno izključenimi skupinami. Del delavnice je namenjen tudi terenskemu obisku.

Teme seminarja:

  • etničnost v socialnem delu;

  • refleksija izkušenj;

  • antirasistična perspektiva;

  • terensko delo.


  • Kotizacija:Kotizacija za udeležbo znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
    Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 004.