Učinkovito strateško načrtovanje v socialnovarstvenih organizacijah

Termini: 28.maj in 4. junij 2008

Izvajalke in izvajalci: doc. dr. Bojana Mesec, mag. Romana Zidar

Trajanje: 16 ur (2 dni)

Opis:
Opis: Načrtovanje je ena najpomembnejših spretnosti, ki jo tako menedžerji/ke kot projektni vodje redno prakticirajo, saj je ravno načrtovanje podlaga za številna druga ravnanja in aktivnosti. Med drugim je pomembno tudi za postavljanje enotnih ciljev in pričakovanj, s katerimi se identificirajo in jim sledijo tako zaposleni kot uporabniki, saj izhajajo iz njihovih individualnih pričakovanj in potreb. Eno najosnovnejših vodil menedžmenta namreč pravi: »Neuspešno načrtovanje je načrtovanje za neuspeh.«

Na dvodnevnem seminarju vas bo doc. dr. Bojana Mesec vodila skozi zgoščen in izčrpen pristop, ki vam bo omogočil poglobljeno razumevanje vloge strateškega planiranja in učinkovito prepoznavanje in zastavljanje srednjeročnih in dolgoročnih ciljev vašega tima, uporabnikov in organizacije. V intenzivnem in praktično naravnanem usposabljanju z interaktivnimi metodami dela in študijami primerov se bodo udeleženci naučili, kako lahko strateško razmišljajo in učinkovito komunicirajo s člani svojih timov, uporabniki in organizacijami.

Teme seminarja:

 • pregled vloge strateškega načrtovanja;

 • priprava procesa strateškega načrtovanja;

 • vloga poslanstva in vizije pri strateškem načrtovanju;

 • analiza notranjega okolja organizacije (situacijska analiza);

 • analiza zunanjega okolja organizacije (situacijska analiza);

 • analiza pomembnih deležnikov;

 • postavitev strateške usmeritve organizacije;

 • določanje strateških ciljev;

 • oblikovanje akcijskega načrta;

 • izvedba akcijskega načrta;

 • evalvacija implementacije strateškega načrta;

 • delavnice in študije praktičnih primerov.


 • Kotizacija:Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
  Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 010.

  Opombe:
  Obveznosti udeležencev: Izdelava in zagovor naloge.
  Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.