Uvod v individualno načrtovanje pri zagotavljanju socialnovarstvenih storitev

Termini: 1. in 2. julij 2008, ostali termini so prestavljeni na jesen 2008 in bodo določeni v dogovoru z izvajalkama in udeleženci

Izvajalke in izvajalci: mag. Jelka Škerjanc, Lea Brišar

Trajanje: 48 ur (6 x 1 dan) in konzultacije po dogovoru z izvajalkama

Opis:
Rok za prijavo na seminar je podaljšan do 15.6.2008.

Seminar lahko po dogovoru organiziramo tudi v posamezni organizaciji, društvu, ustanovi, zavodu, konkretno izvedbo pa lahko tudi prilagodimo potrebam naročnika.
Program obsega 60 pedagoških ur, od tega je 45 ur namenjenih teoretičnemu delu, vajam, izkustvenemu učenju, poročanju, predstavitvam nalog, evalvaciji programa in proslavljanju, 15 ur pa mentorstvu pri praktičnem delu udeležencev na nalogah.

Opis: Individualiziran pristop kot načelo in paradigma socialnega dela predvideva krepitev moči uporabnika socialnovarstvenih storitev in njegovo sodelovanje v celotnem procesu zagotavljanja socialnovarstvenih storitev. Program usposabljanja strokovnih delavk in delavcev vključuje spoznavanje teoretičnih konceptov, študij literature, učenje veščin, praktično delo pri učenju metod, izkustveno učenje, preverjanje naučenega pri praktičnem delu in preverjanje doseženih ciljev. Udeleženci programa se usposobijo za dosledno uveljavljanje načela individualizacije pri načrtovanju, izvedbi in oceni prejete socialnovarstvene storitve, in sicer spoznajo metode in veščine za vzpostavljanje sodelujočega odnosa z uporabnikom, naučijo se zapisati individualni načrt, sodelujejo pri uresničevanju in izvedbi zapisanih ciljev, prevzemajo različne vloge v tem procesu in pridobijo oceno prejetih storitev kot vir za nadaljnje načrtovanje.

Teme seminarja:

 • teoretične podlage za uveljavljanje načel individualizacije;

 • metoda individualnega načrtovanja;

 • pomen zagotavljanja vpliva uporabnika v procesu zagotavljanja socialnovarstvene storitve;

 • implementacija ciljev;

 • ocena storitev in nadaljnje načrtovanje.


 • Organizacija seminarja
  Potekal bo v treh vsebinskih sklopih v šestih enodnevnih delavnicah.

  Prvi del:
 • Teoretične podlage za uveljavljanje načel individualizacije, ključni pojmi, koncepti

 • Metoda individualnega načrtovanja

 • Zapis individualnega načrta in ciljev

 • Izdelava stroškovnika

 • Poročanje


 • Drugi del:
 • Značilnosti socialno varstvene storitve, faze

 • Pomen zagotavljanja vpliva uporabnika v vsaki fazi procesa zagotavljanja socialno varstvene storitve

 • Implementacija ciljev

 • Zapis poteka implementacije ciljev

 • Pridobitev ocene storitev in nadaljnje načrtovanje

 • Poročanje


 • Tretji del:
 • Poročanje in oblikovanje pristopov, pripomočkov in orodij za praktično delo;

 • Individualne konzultacije strokovnim delavkam


 • Kotizacija:Kotizacija za udeležbo znaša 330 € (v ceno je vključen DDV) ob prijavi vsaj 13 udeležencev. V primeru večjega števila prijav se kotizacija temu sorazmerno zmanjša.

  Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 002.

  Opombe:
  Seminar je ovrednoten s 4 ECTS.