Metode socialnega dela I, II, III in IV

Termini: 20. november 2008

Izvajalke in izvajalci: več

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:

Seminar je namenjen mentorjem in mentoricam študentom Fakultete za socialno delo, ki so bili oz. bodo na študijski praksi v preteklem ali tekočem študijskem letu. Na seminarju bodo v ospredju teme, povezane z izvedbo prakse, čas pa bo namenjen tudi vprašanjem mentorjev v zvezi z mentorstvom in sistemom prakse. Program vključuje tudi osnovno predstavitev izbranih metod socialnega dela, ki izhajajo iz programa prakse, kot so na primer pogovarjanje, zapisovanje, terensko delo, vzpostavljanje stika in delovnega odnosa, ukvarjanje s tveganji, ocenjevanje in krepitev moči, raziskovanje življenjskega sveta in sredstev v okolju, pravni vidiki socialnega dela, načrtovanje in organizacija lastnega dela, načrtovanje in izvedba skupnostnega projekta ali inovacije, timsko delo, delo s skupino, individualno načrtovanje, pogovor z osebo z demenco, refleksija medijskega poročanja, obisk na domu in drugo.

Kotizacija:

Seminar je za mentorje študentom na praksi brezplačen.