Terensko delo - datum še ni določen

Termini: november 2008

Izvajalke in izvajalci: viš. pred. spec.Vida Miloševič Arnold, dr. Vera Grebenc, mag. Simona Žnidarec Demšar, Špela Urh

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:
Terensko delo socialnih delavcev in socialnih delavk pomeni poseganje
v okolje in spoznavanje življenjskega sveta uporabnikov in uporabnic.
Terensko delo lahko poteka na domu, v institucijah in na javnih mestih
(ulica, park).

Udeleženci seminarja bodo spoznali, da je prostor, v katerem delo poteka,
pomemben za kakovost dela. Poudarek seminarja je na predstavitvi
različnih tipov prostorov in raznovrstnosti njihovih funkcij. Udeleženci bodo
razvili spretnosti za optimalno uporabo prostorskih danosti v socialnem
delu.

Teme seminarja:

  • prostor kot pomembna sestavina strokovnega dela;

  • uporaba različnih prostorov v socialnem delu;

  • sodelovanje uporabnikov kot pomočnikov pri terenskem delu;

  • značilnosti in uporaba institucionalnega prostora v socialnem delu;

  • zaznavanje različnih ovir in pomoč uporabnikom, da jih premagujejo;

  • mobilizacija kulturno raznolikih skupnosti s procesom terenskega dela;

  • razvijanje kritične samorefleksivne prakse socialnega dela.