Dobri in slabi dotiki

Termini: 4. junij 2008

Izvajalke in izvajalci: mag. Petra Videmšek, Katja Zabukovec Kerin

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:
Tema seminarja je spolnost in zanikanje možnosti spolnih zlorab prizadetih ljudi, saj se razvrednotenje prizadetih ljudi kaže tudi v odnosu do spolnosti. Zgodovinski pregled in analiza današnjih razmer kažeta, da je bila in je ponekod še danes spolnost prizadetih ljudi prezrta, po drugi strani pa dobivajo oznako ljudi z izkrivljeno in pretirano spolno potrebo, ki jih je potrebno nadzorovati. Ozaveščanje prizadetih ljudi v svetu in pri nas je od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja usmerjeno v preventivne in izobraževalne programe, ki ponujajo prizadetim ljudem informacije o spolnosti. Tudi v Sloveniji nastajajo možnosti za umestitev in sprejemanje spolnosti prizadetih ljudi. Preseganje obstoječih stereotipnih predstav o nespolnosti prizadetih ljudi vidimo tako v izobraževanju, ki prizadetim ljudem ponudi informacije in vpliva na zvišanje samospoštovanja in zaupanja, kot v pozitivni predstavitvi prizadetih ljudi. V zvezi z razumevanjem spolnih zlorab je potrebno opozoriti na dejstvo, da so prizadeti ljudje, predvsem otroci, pogosteje žrtve spolnih zlorab kot to velja za njihove neprizadete vrstnike. Danes se o spolnih zlorabah govori veliko več kot v preteklih letih, nam pa se zdi posebej pomembno, da spregovorimo o pojavu spolnih zlorab prizadetih ljudi.

Seminar bo potekal v obliki delavnice. Namenjen je predvsem tistim, ki verjamejo, da ljudje, s katerimi delajo v vsakdanji praksi, potrebujejo jasne informacije o tem, da njihovo telo pripada njim samim, in verjamejo, da lahko z informiranjem preprečijo morebitne slabe dotike.


Teme seminarja:

  • zgodovina govora o spolnosti;

  • stereotipi, predsodki in miti o spolnosti;

  • krepitev moči na področju spolnosti prizadetih ljudi;

  • spolne zlorabe.

  • Kotizacija:Kotizacija za udeležbo znaša 100 € (v ceno je vključen DDV).
    Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 012.