Delovni odnos in izvirni delovni projekt pomoči v socialnem delu

Termini: 5. junij in 12 junij 2008

Izvajalke in izvajalci: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dr. Nina Mešl

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
Na seminarju udeleženci pridobijo kompetence za vzpostavljanje in vzdrževanje delovnega odnosa in za soustvarjanje izvirnega delovnega projekta pomoči s ciljem zagotoviti optimalne pogoje za soustvarjanje dobrih rešitev. Spoznajo tudi posamezne elemente delovnega odnosa in elemente v rešitev usmerjene družinske terapije kot možnega znanja za ravnanje v socialnem delu. Na delavnicah se preizkusijo v uporabi predstavljenih elementov in načinov dela.

Teme seminarja:

 • koncept delovnega odnosa;

 • delo iz perspektive moči v socialnem delu;

 • uporaba elementov delovnega odnosa v praksi socialnega dela;

 • koncept izvirnega delovnega projekta pomoči;

 • uporaba elementov v rešitev usmerjene družinske terapije pri vzpostavljanju in vzdrževanju delovnega odnosa;

 • demonstracija pogovora v socialnem delu.
 • Kotizacija:Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
  Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 013.
  Opombe:
  Obveznosti udeležencev: Izdelava in zagovor naloge.
  Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.