Vzpostavljanje osebnih paketov storitev socialnega varstva

Termini: datum še ni določen

Izvajalke in izvajalci: Vito Flaker, Jelka Škerjanc, Mateja Nagode, Kristina Podbevšek, Romana Zidar, Nataša Udovič, Iztok Baronik, Pajazit Cakići, Zlata Žugelj, Darja Zupančič, Ivica Kotnik, Dragica Babij, Marjan Vončina, Davorin Dominkuš

Trajanje: 24 ur (3 x 1 dan)

Opis:
V zadnjih letih se je tudi v Sloveniji začela debata o dolgotrajni oskrbi. V pripravi je zakon, ki naj bi vzpostavil sistem dolgotrajne oskrbe in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Neposredno financiranje, osebni paketi storitev so v veliki meri ena izmed inovacij, ki jih sistemi dolgotrajne oskrbe pri nas in drugod vzpostavljajo. Seminar organiziramo z namenom predstaviti izkušnje projekta »Individualizacija financiranja socialno varstvenih storitev«, ki ga zadnja leta skupaj z Inštitutom za socialno varstvo izvaja fakulteta. Na seminarju bomo izpostavili neposredne izkušnje uporabnikov, načrtovalcev in koordinatorjev ter služb, s katerimi sodelujemo pri izvajanju projekta. Udeležence bomo seznanili z metodami in principi dela, ki so za vzpostavljanje osebnih paketov storitev potrebni, z organizacijo projekta kot tudi z vprašanji, ki se porajajo pri vzpostavljanju sistema dolgotrajne oskrbe. Pri izvedbi seminarja bodo sodelovali tudi uporabniki projekta. Skupaj z njimi bomo analizirali primere iz prakse, udeleženke in udeleženci pa bodo dobili nalogo, v kateri bodo na podlagi osebne zgodbe posameznika skušali skupaj z njim oblikovati osebni načrt in paket storitev.

Teme seminarja:

 • delovanje in rezultati projekta »Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva«;

 • osnovne predpostavke dolgotrajne oskrbe in predstavitev predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo;

 • izdelava osebnega načrta – pripovedni in izvedbeni del;

 • postopki ocenjevanja, revizije osebnih načrtov;

 • vloga načrtovalca, koordinatorja storitev, izvajalcev in svojcev pri izdelavi in izvajanju osebnega paketa storitev;

 • vpliv neposrednega financiranja na področje izvajanja socialnovarstvenih storitev;

 • prihodnost neposrednega financiranja v sistemu dolgotrajne oskrbe.

 • Kotizacija:Kotizacija znaša 230 € (v ceno je vključen DDV).
  Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 007.
  Opombe:
  Seminar je ovrednoten z 2 ECTS.