Usposabljanje za evalvatorje socialnovarstvenih programov

Termini: 9., 16. 9. 2008 – prva skupina, 11. in 18. 9. 2008 – druga skupina

Izvajalke in izvajalci: dr. Liljana Rihter, dr. Nino Rode, mag. Barbara Kobal, Tamara Rape Žiberna

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan); predvideni sta dve skupini po 15 udeležencev

Opis:
V okviru izobraževanja bomo udeležence usposobili za opravljanje nalog evalvatorjev socialnovarstvenih programov. Seznanili se bodo z izhodišči enotnega sistema evalviranja socialnovarstvenih programov (tipologija programov, kriteriji evalviranja, Yatesova shema za spremljanje virov, postopkov in izidov). Predstavljen bo namen ocenjevanja socialnovarstvenih programov in scenariji ocenjevanja. S pomočjo praktičnih primerov opisov po Yatesovi shemi bodo pridobili znanja, potrebna za analizo podatkov, primerjalno vrednotenje programov in izdelavo končnega evalvacijskega poročila. Pričakujemo, da imajo udeleženci predznanje statistične analize podatkov.

Teme seminarja:

 • tipologija programov in kriteriji evalviranja;

 • Yatesov model evalviranja;

 • ocenjevanje socialnovarstvenih programov – namen in scenarij;

 • izvedba ocenjevanja;

 • usklajevanje ocen;

 • statistična analiza podatkov;

 • izdelava končnega poročila in diseminacija rezultatov.


 • Program:

  1. dan
  Predavalnica 8

  9.00 – 10.30 dr. Liljana Rihter
  Tipologija programov in kriteriji evalviranja (predavanje)
  10.30 – 10.45 Odmor
  10.45 – 12.15 dr. Nino Rode
  Yatesov model evalviranja (predavanje)
  12.15 – 13.00 Odmor
  13.00 – 14.30 mag. Barbara Kobal,
  Ocenjevanje socialnovarstvenih programov – namen in scenarij (predavanje)
  14.30 – 14.45 Odmor
  14.45 – 16.15 dr. Liljana Rihter, dr. Nino Rode, mag. Barbara Kobal, Tamara Rape Žiberna
  Izvedba ocenjevanja – prikaz konkretnih primerov (delavnica)

  2. dan
  Predavalnica 8

  9.00 – 10.30 dr. Liljana Rihter, dr. Nino Rode, mag. Barbara Kobal, Tamara Rape Žiberna
  Usklajevanje ocen - delo v malih skupinah (delavnica)
  10.30 – 10.45 Odmor
  10.45 – 12.15 dr. Liljana Rihter, dr. Nino Rode, mag. Barbara Kobal, Tamara Rape Žiberna
  Razprava o izvedljivosti ocenjevanja (delavnica)
  12.15 – 13.00 Odmor
  13.00 – 14.30 dr. Nino Rode
  Statistična analiza podatkov (predavanje in delavnica)
  14.30 – 14.45 Odmor
  14.45 – 16.15 mag. Barbara Kobal
  Izdelava končnega poročila in diseminacija rezultatov (predavanje)

  Obveznosti udeležencev: Seminarska naloga na podlagi sprotnega dela med posameznimi deli izobraževanj.


  Prijave zbiramo do 30. 6. 2008. Po tem datumu bomo prijavljene udeležence
  razvrstili v dve skupini in jih obvestili o datumu izobraževanja.

  Kotizacija:170 € (v ceno je vključen DDV)