Uporaba elementov v rešitev usmerjene kratke družinske terapije v socialnem delu

Termini: 20.3.2008

Izvajalke in izvajalci: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dr. Nina Mešl

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:
Elementi v rešitev usmerjene družinske terapije so uporabna in konkretna opora za raziskovalne pogovore v socialnem delu. Na seminarju udeleženci pridobijo kompetence za uporabo nekaterih elementov te terapije pri vzpostavljanju in vzdrževanju delovnega odnosa v socialnem delu. Kratka, v rešitev usmerjena terapija (Solution Focused Therapy) Steva de Shazera in Insoo Kim Berg prinaša nove, obetavne možnosti v socialno delo. Razvila je vrsto učinkovitih vprašanj in tehnik, ki znotraj delovnega odnosa odkrivajo vire moči in omogočajo raziskovanje in oblikovanje želenih izidov. Seminar je načrtovan v obliki delavnice. V uvodu bomo postavili okvir za delo v kontekstu koncepta socialnega dela v delovnem odnosu in vanj umestili uporabo elementov v rešitev usmerjene družinske terapije. Delo na posameznih elementih bo potekalo v dveh delavnicah, kjer bomo skupaj preizkušali njihovo uporabnost.

Teme seminarja:
- uporaba elementov v rešitev usmerjene družinske terapije (de Shazer, Kim Berg) v socialnem delu;
- vprašanja v lestvici in raziskovanje izjem v delovnem odnosu;
- raziskovanje in ustvarjanje rešitev, komplimenti in naloge;
- jezik socialnega dela, jezik v rešitev usmerjene družinske terapije.


Program:
Predavalnica 8
9.00 – 10.30 Gabi Čačinovič Vogrinčič: Uvod - Uporaba elementov v rešitev usmerjene družinske terapije (de Shazer, Kim Berg) v socialnem delu

10.30 – 10.45 Odmor

10.45. – 13.00 Delavnica 1 (Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl): Vprašanja v lestvici in raziskovanje izjem v delovnem odnosu

13.00 – 14.30 Odmor za kosilo

14.30 – 16.00. Delavnica 2 (Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl): Raziskovanje in ustvarjanje rešitev, komplimenti in naloge.

16.00 – 16.45 Gabi Čačinovič Vogrinčič: Zaključek - Jezik socialnega dela, jezik v rešitev usmerjene družinske terapije

Kotizacija:100 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 003.
Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1ECTS.