Politika na področju drog in zasvojenosti

Termini: 27.3.2008

Izvajalke in izvajalci: dr. Ines Kvaternik, dr. Vera Grebenc, dr. Liljana Rihter

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:
Na posvetu bosta uvodoma predstavljena raziskovalna projekta Vrednotenje izvajanja nacionalne strategije in medresorskega sodelovanja na področju dovoljenih in nedovoljenih drog in Kakovost življenja v primežu zasvojenosti in politike. Udeležence bomo seznanili z analizo slovenske politike na področju drog, ki jo določa Resolucija o nacionalnem programu na področju drog, in sicer z vidika njene povezanosti z evropsko politiko, ki se odraža v Strategiji EU na področju drog. V nadaljevanju se bomo osredotočili na izvajanje politike na področju drog v praksi, predstavljene bodo aktivnosti posameznih ministrstev na tem področju, ovire s katerimi se srečujejo pri vsakdanjem delu in njihovi predlogi za učinkovitejše delo na področju drog. Osnovni cilj enodnevnega posveta je ugotoviti, kako in na kakšen način se omenjena politika izvaja v praksi, kako jo razumejo izvajalci programov in uporabniki, opredeliti njene pomanjkljivosti in oblikovati priporočila.

Program:

I. Politika

9.00 - 10.30 Liljana Rihter:
Predstavitev analize Resolucije o nacionalnem programu na področju drog (2004 - 2009)

10.30 - 10.45 Odmor

10.45 – 12.15 Ines Kvaternik:
Predstavitev aktivnosti posameznih resorjev na področju drog

12.15 - 13.00 Odmor

II.Praksa

13.00 – 14.30 Vera Grebenc in predstavniki izvajalcev in uporabnikov:
Predstavitev izvajanja Resolucije o nacionalnem programu na področju drog v praksi

14.45 – 16.15 Razprava: identifikacija vrzeli (morebitnih neusklajenosti) med politiko (deklarativno ravnijo) in prakso (izvajanjem programov in kakovost življenja uporabnikov drog pri nas).

Kotizacija:Posvet je brezplačen.Opombe:
Obveznosti udeležencev:
Izdelava seminarske naloge. Navodila za izdelavo naloge bodo prejeli udeleženci po prijavi na seminar.

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.