Krepitev moči

Termini: 26. 2. in 27. 2. 2009

Izvajalke in izvajalci: Nika Cigoj Kuzma, Bogo Kranjc, Tina Šentjurc, Mateja Lajh, doc. dr. Mojca Urek

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
Vsebino seminarja so pod vodstvom Vita Flakerja pripravili absolventi socialnega dela - smer Duševno zdravje v skupnosti in uporabnika z izkušnjo duševne stiske. Gre za novo podobo mednarodnega projekta EX-IN, ki se je začel leta 2005 in uradno zaključil 2007, vendar so izvajalci ugotovili, da bi bilo potrebno projekt razvijati in širiti po Sloveniji. Namen seminarja je okrepiti moč uporabnikov storitev služb duševnega zdravja in omogočiti strokovnim delavcem služb duševnega zdravja v skupnosti, da se seznanijo s konceptom krepitve moči v teoriji in praksi. Program poteka v obliki predavanj in delavnic, s poudarkom na predstavitvi situacij, v katerih uporabniki ne vedo kako reagirati. Večji del seminarja je namenjen spoznavanju samega sebe in položaja v skupnosti ter vzpostavljanju odnosov z drugimi ljudmi. Sodelovanje ljudi z izkušnjo in strokovnih delavcev je namenjeno spodbujanju služb na področju duševnega zdravja, v večjo usmerjenost k uporabniku in razvijanju uporabnikom prilagojenih, manj diskriminatornih in ponižujočih postopkov. V zaključnem delu seminarja udeleženci predstavijo seminarsko nalogo, ki jo opravijo na podlagi terenskega in raziskovalnega dela.

Teme seminarja:
- koncept krepitve moči v teoriji in praksi
- merjenje moči posameznika
- zgodovina, ideje in sistem duševnega zdravja v skupnosti
- cilji duševnega zdravja v skupnosti in tri tarče kritike (zapiranje, medicinski model in vloga duševnega bolnika«)
- koncept družbenih in stigmatiziranih vlog
- katalog služb duševnega zdravja v skupnosti;
- zemljevid moči;
- osnovne spretnosti raziskovanja.

Kotizacija:Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 005.
Opombe:
Obveznosti udeležencev: seminarska naloga

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.