Dolgotrajna oskrba

Termini: 26. 3. in 27. 3. 2009

Izvajalke in izvajalci: izr.prof.dr. Vito Flaker, dr. Jana Mali, Mateja Nagode, Kristina Podbevšek, Andreja Rafaelič, mag. Jelka Škerjanc, mag. Romana Zidar

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
V zadnjih desetletjih se je na področju socialnega in zdravstvenega varstva in na področju organiziranja socialne varnosti razvila tema dolgotrajne oskrbe za ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno, organizirano pomoč in podporo drugih ljudi. Pojavila se je kot nova potreba, ki je posledica širših družbenih razmer – spremenjenih demografskih razmerij, oblik pomoči, drugačne kulture neformalne pomoči in napredka medicine – pa tudi spremenjenih oblik in vzorcev zagotavljanja pomoči. Z omenjenimi spremembami smo se so soočili tudi v socialnem delu. V monografiji Dolgotrajna oskrba: Očrt potreb in odgovorov nanje (Flaker et al. 2008) smo opisali možne situacije, v katerih se znajdejo ljudje z dolgotrajnimi stiskami, te situacije analizirali in oblikovali zemljevid področja dolgotrajne oskrbe. Obenem smo oblikovali katalog potreb in odgovorov nanje kot metodološki pripomoček, s pomočjo katerega lahko bolje razumemo situacije, v katerih se znajdejo ljudje, ki potrebujejo pomoč, da bi znali v teh situacijah bolje ravnati.

Na seminarju bomo predstavili bistvene paradigmatske premike glede dolgotrajne oskrbe v sistemu socialnega varstva, poglavitne ugotovitve projekta »Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva« ter v večji meri prikazali temeljne ugotovitve, ki smo jih zbrali v monografiji Dolgotrajna oskrba: Očrt potreb in odgovorov nanje (Flaker et al. 2008). Okrogle mize se bodo udeležili: Davor Dominkuš, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, mag. Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje, mag. Irena Trobec, Visoka šola za zdravstvo Izola, Mirjana Schlauer, predstavnica aktiva socialnih delavk in delavcev domov za stare pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije; Darinka Klemenc, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravtsvenih tehnikov Slovenije (Zbornica- Zveza )in Martina Horvat, v.d. predsednice Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti pri Zbornici – Zvezi.

Teme seminarja:
- temeljne predpostavke dolgotrajne oskrbe
- potrebe ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo
- katalog potreb in odgovorov nanje kot metodološki pripomoček
- delovanje in rezultati projekta »Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva«
- vpliv neposrednega financiranja na področje izvajanja socialnovarstvenih storitevČetrtek, 26.3.2009

9.00 – 10.30 Uvod in predstavitev seminarja
Vito Flaker: Dolgotrajna oskrba – nova paradigma v sistemu socialne varnosti (predavanje)
10.45 – 12.00 Iztok Baronik: Predstavitev osebne izkušnje v projektu
»Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva«
Adela Tuljak: Osebna izkušnja koordinatorke storitev v
projektu »Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva«
12.15 – 13.00 Mateja Nagode, Andreja Rafaelič: Predstavitev projekta Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva« v okviru snovanja sistema dolgotrajne oskrbe (predavanje)
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 15.30 Jelka Škerjanc: Koncept individualizacije v dolgotrajni oskrbi
(predavanje)
15.45 – 16.30 Kristina Podbevšek: Predstavitev Agencije za individualno načrtovanje, posredovanje in koordiniranje socialnih storitev (predavanje)


Petek, 27.3.2009

9.00 – 10.30 Jana Mali: Katalog potreb in odgovorov nanje kot metodološki pripomoček (predavanje)
10.45-13.00 Okrogla miza o uvajanju dolgotrajne oskrbe (moderatorja Vito Flaker in Jana Mali)
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 15.30 Romana Zidar: Spremembe v organizacijah socialnega varstva ob uvajanju sistema dolgotrajne oskrbe (predavanje z delavnico)
15.45 – 16.30 Zaključek seminarja, navodila za izdelavo naloge

Kotizacija:Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV). V kotizacijo je vključena tudi monografija Dolgotrajna oskrba: Očrt potreb in odgovorov nanje (Flaker et al. 2008).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 007.

Opombe:
Obveznosti udeležencev: izdelava naloge (za pridobitev 1 ECTS).

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.