Spremljanje in evalviranje programov

Termini: 2., 9., 23. 4. 2009

Izvajalke in izvajalci: dr. Liljana Rihter, dr. Nino Rode, mag. Barbara Kobal, Tamara Rape Žiberna

Trajanje: 24 ur (4 x 1 dan); predvidena ena skupina (15 udeležencev)

Opis:
V okviru izobraževanja bomo na kratko predstavili enotni sistem evalviranja socialnovarstvenih programov (tipologija programov, kriteriji evalviranja, shema za opis programa, Yatesova shema za spremljanje virov, postopkov in izidov) in v delavnicah na konkretnih primerih usposobili udeležence za izvajanje evalvacije po predlaganem postopku. Udeleženci izobraževanja se bodo s pomočjo praktičnih primerov in aktivnega sodelovanja pri izvedbi vsake faze evalvacije naučili spremljati izvajanje programa in zbirati podatke, izdelati konkretno shemo povezav med viri, postopki, procesi in izidi, meriti učinke programov, primerjalno ocenjevati programe in izdelati končno evalvacijsko poročilo. Ta znanja bodo nujno potrebna ob uvajanju enotnega sistema evalviranja v vse socialnovarstvene programe.

Teme seminarja:
- tipologija programov in kriteriji evalviranja
- Yatesov model evalviranja
- merjenje učinkov – predstavitev vprašalnikov
- opis virov, postopkov, procesov, izidov
- spremljanje izvajanja postopkov
- ocenjevalni list za evalviranje
- ocenjevanje programov (usklajevanje ocen)
- izvedljivost ocenjevanja in anket
- izdelava končnega poročila in diseminacija rezultatov.

Program
Četrtek, 2.4.2009

9.00 – 10.30
Tipologija programov in kriteriji evalviranja (predavanje)
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15
Yatesov model evalviranja (predavanje)
12.15 – 13.00 Odmor
13.00 – 14.30
Predstavitev opisa programa, virov, postopkov, izidov (delavnica)
14.30 – 14.45 Odmor
14.45 – 16.15
Spremljanje postopkov (predavanje)

Četrtek, 9.4.2009

9.00 – 10.30
Merjenje učinkov - predstavitev vprašalnikov (predavanje)
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15
Opis virov, postopkov, izidov – predstavitev nalog po malih skupinah (delavnica)
12.15 – 13.00 Odmor
13.00 – 14.30
Spremljanje izvajanja postopkov – razprava o izvedljivosti (delavnica)
14.30 – 14.45 Odmor
14.45 – 16.15
Ocenjevalni list za evalviranje (predavanje)


Četrtek, 23.4.2009

9.00 – 10.30
Ocenjevanje programov (usklajevanje ocen), delo v malih skupinah (delavnica)
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15
Razprava o izvedljivosti ocenjevanja in anket (delavnica)
12.15 – 13.00 Odmor
13.00 – 14.30
Izdelava končnega poročila in diseminacija rezultatov (predavanje)
14.30 – 14.45 Odmor
14.45 – 16.15
Pisanje končnega poročila – delo v majhnih skupinah (delavnica)

Kotizacija:Kotizacija znaša 230 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 008.

Prijave zbiramo do 23. 3. 2009. Po tem datumu bomo prijavljene udeležence obvestili o izvedbi izobraževanja.Opombe:
Obveznosti udeležencev: seminarska naloga na podlagi sprotnega dela med posameznimi deli izobraževanj.

Seminar je ovrednoten z 2 ECTS.