Tveganja pri začetnem uživanju dovoljenih in nedovoljenih drog

Termini: 16. 4. in 14. 5. 2009

Izvajalke in izvajalci: dr. Vera Grebenc, dr. Ines Kvaternik

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
Temeljni namen izobraževanja je usposobiti strokovnjake s področja drog in zasvojenosti za načrtovanje in izvedbo skupnostnih projektov, ki bodo utemeljeni zlasti v potrebah različnih ciljnih skupin iz lokalne skupnosti oz. v skupnostnih potrebah.
Cilji so identifikacija stanja na področju drog v lokalnih skupnostih, spodbujanje sodelovanja različnih akterjev (služb), ki delujejo na področju drog v skupnosti, usposabljanje strokovnjakov v skupnosti za izvedbo skupnostnih akcijskih projektov, vzpostavitev skupnostnih timov. Udeležencem bomo podali vsebine, ki se nanašajo na tehnike kvalitativnega raziskovanja (metodo hitre ocene in odgovora) in na različne teme s področja drog in zasvojenosti (tveganja pri začetnem uživanju drog, javni red in mir – vloga policije, varnost v šolskem okolju, otroci, ki zapuščajo šolo, itn.).

Teme seminarja:
- preventiva in zmanjševanje škode na področju drog
- mladi in droge: tveganja pri začetnem uživanju drog, tveganja, povezana z vožnjo v cestnem
prometu in uživanjem drog, socialne posledice uživanja drog
- predstavitev metode hitre ocene in odgovora, priprava vprašalnikov, posnetek stanja na temelju poizvedb v lokalni skupnosti
- delo na terenu: poizvedbe v lokalni skupnosti
- predstavitev poizvedb
- načrt skupnostnega projekta
- vloga lokalnih akcijskih skupin na področju drog (vloga policije, sociale, zdravstva, šolstva v lokalni skupnosti) pri načrtovanju odzivov.

Program

Četrtek, 16.4.2009
9.00 – 9.45 Ines Kvaternik: Upravljanje z razlikami: Droge v družbi/kulturi, ekonomiji in politiki (predavanje)
9.45 – 10.30 Ines Kvaternik: Tipologizacija politike na področju drog (predavanje)
10.30 – 10. 45 Ines Kvaternik: Slovenska politika na področju drog: Analiza Resolucije o nacionalnem programu na področju drog (predavanje)
11.30 -12.15 Vera Grebenc: Skupnostni pristop na področju zmanjševanja škode (predavanje)
12. 15 – 13.00 Odmor za kosilo
13.00 - 14.45 Vera Grebenc: Raziskovanje potreb: Hitra ocena in odziv (predavanje)
14.45 - 15.30 Vera Grebenc: Priprave za delo na terenu

Četrtek, 14.5.2009
9.00 – 9.45 Vera Grebenc: Temelji zmanjševanja škode: socialno delo nizkega praga (predavanje)
9.45 – 10.30 Ines Kvaternik: Uporaba drog v kontekstu človekovih pravic (predavanje)
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.45 Vera Grebenc: Lokalne vednosti kot izhodišče za delovanje v socialnem delu (predavanje)
11.45 – 12.30 Odmor za kosilo
12.30- 14.45 Vera Grebenc: Delo v skupinah: analiza podatkov s terena (delavnica)
14.45 – 15.30 Zaključek

Kotizacija:Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 009.
Opombe:
Obveznosti udeležencev: izdelava zemljevida uživanja drog v lokalni skupnosti in kataloga potreb uporabnikov storitev.

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.