Usposabljanje za evalvatorje socialnovarstvenih programov

Termini: 7.5. in 14. 5. 2009

Izvajalke in izvajalci: dr. Liljana Rihter, dr. Nino Rode, mag. Barbara Kobal, Tamara Rape Žiberna

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan); predvidena ena skupina (15 udeležencev)

Opis:
V okviru izobraževanja bomo udeležence usposobili za opravljanje nalog evalvatorjev socialnovarstvenih programov. Seznanili se bodo z izhodišči enotnega sistema evalviranja socialnovarstvenih programov (tipologija programov, kriteriji evalviranja, Yatesova shema za spremljanje virov, postopkov in izidov). Predstavljen bo namen ocenjevanja socialnovarstvenih programov in scenariji ocenjevanja. S pomočjo praktičnih primerov opisov po Yatesovi shemi bodo pridobili znanja, potrebna za analizo podatkov, primerjalno vrednotenje programov in izdelavo končnega evalvacijskega poročila. Pričakujemo, da imajo udeleženci predznanje statistične analize podatkov.

Teme seminarja:
- tipologija programov in kriteriji evalviranja
- Yatesov model evalviranja
- ocenjevanje socialnovarstvenih programov – namen in scenarij
- izvedba ocenjevanja
- usklajevanje ocen
- statistična analiza podatkov
- izdelava končnega poročila in diseminacija rezultatov.

Kotizacija:Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 010.
Opombe:
Obveznosti udeležencev: izdelava evalvacijskega poročila

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.