Pomoč ljudem, ki trpijo zaradi dolgotrajnih posledic travmatskih doživetij

Termini: 21. 5. 2009 uvodni seminar; 1. 10. in 2. 10. 2009 nadaljevalni

Izvajalke in izvajalci: doc. dr. Bernard Stritih, as. mag. Klavdija Kustec

Trajanje: 8 ur (1 dan) – uvodni seminar

Opis:
Za socialno delo je pomembno, da prepozna posamezne znake posttravmatskih stresnih motenj (slovenska kratica PTSM, angleška kratica PTSD) in oceni, kako te motnje vplivajo na različna življenjska področja uporabnika. Za uspešno opravljanje navedenih vlog je treba poznati osnovne strategije za pomoč v socialnem okolju pa tudi najnujnejše tehnike osebne pomoči s pogovorom v skupini, v skupnosti ali pri delu z družino in posameznikom.
Seminar bo potekal v dveh stopnjah, in sicer kot uvodni enodnevni seminar, nato pa kot nadaljevalni dvodnevni seminar. Drugi del seminarja je namenjen usposabljanju udeležencev za pomoč posameznikom in družinam, ki trpijo zaradi PTSM. Socialne delavke, ki se srečujejo s to problematiko, lahko prevzamejo zelo različne naloge: prva socialna pomoč, vodenje primera, ekološko suportivno delo z uporabnikom in pomoč okolju.
Teme uvodnega seminarja:
- zgodovinski pregled načinov spopadanja s kratkoročnimi in dolgotrajnimi posledicami travmatičnih dogodkov
- razvoj teoretskih konceptov
- kratkotrajne in dolgotrajne posledice travmatičnih doživetij
- ocena tveganja in ocena virov za umirjanje stanja
- osnovne strategije pomoči z različnimi oblikami socialnega dela.

Kotizacija:Uvodni seminar:
Kotizacija znaša 100 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 011.

Nadaljevalni seminar:
Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 011.
Opombe:
Udeleženci se lahko udeležijo zgolj uvodnega seminarja in se po uvodnem seminarju dogovorijo z nosilcem seminarja za udeležbo na nadaljevalnem seminarju v obsegu 16 ur (2 x 1 dan).

Obveznosti udeležencev: prikaz primera iz svoje prakse

Uvodni seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Nadaljevalni seminar je ovrednoten z 1 ECTS.