Timsko delo

Termini: 28. 5. 2009 uvodni seminar (prestavljen na jesen 2009); 22. 10. in 23. 10. 2009 nadaljevalni

Izvajalke in izvajalci: doc. dr. Bernard Stritih, doc. dr. Bojana Mesec

Trajanje: 8 ur (1 dan) – uvodni seminar

Opis:
Timsko delo je že od začetka bistvena sestavina socialnega dela. Naloga timskega dela ni le usklajevanje in povezovanje različnih strokovnih pristopov, ampak se vse bolj kaže tudi potreba po razvijanju posameznih strok. Ne govorimo več le o potrebi po interdisciplinarnosti, temveč tudi o nujnosti transdisciplinarnega pristopa. Za organiziranje in vodenje timov je potrebna posebna usposobljenost. Čeprav je izraz timsko delo pri nas že uveljavljen, usposabljanje zanj zaostaja, zato je skrajni čas, da v to vložimo več truda. Seminar bo potekal v dveh stopnjah, in sicer kot uvodni enodnevni seminar, nato pa kot nadaljevalni dvodnevni seminar. Namenjen je zlasti strokovnim profilom, ki delajo na področju socialnega varstva, pa tudi drugim. Usposobljenost socialnih delavcev za delo v strokovnih timih doda moč tudi socialnemu delu kot stroki.
Teme uvodnega seminarja:
- timsko delo je odgovor na zahteve današnjega časa
- različni teoretski koncepti timskega dela in njihova uporaba
- kako lahko dosežemo kompetentnost za delo v timih in za vodenje timov.

Kotizacija:Uvodni seminar:
Kotizacija znaša 100 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 012.

Nadaljevalni seminar:
Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 012.


Opombe:
Udeleženci se lahko udeležijo zgolj uvodnega seminarja in se po uvodnem seminarju dogovorijo z nosilcem seminarja za udeležbo na nadaljevalnem seminarju v obsegu 16 ur (2 x 1 dan).

Obveznosti udeležencev: prikaz primera iz svoje prakse.

Uvodni seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Nadaljevalni seminar je ovrednoten z 1 ECTS.