Krepitev moči socialnih delavk in delavcev za pomoč in podporo parom v procesu razveze

Termini: 29. 10. 2009

Izvajalke in izvajalci: dr. Leonida Kobal, izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:
Na seminarju se udeleženci seznanijo z dinamiko razvoja partnerskega odnosa in z metodami psihoterapije in svetovanja parom v kontekstu psihosocialne pomoči. Udeleženci se bodo podrobneje seznanili s principi kratkotrajne, k rešitvi usmerjene psihoterapije in svetovanja in izkustvene družinske terapije na področju dela s pari. Zlasti bodo spoznali principe dela s parom v primeru razveze. Na delavnici se bodo preskusili v uporabi določenih predstavljenih elementov in načinov dela.
Teme seminarja:
- faze razvoja partnerskega odnosa
- par v procesu ločitve in razveze
- model reke življenja
- k rešitvi usmerjena vprašanja
- model strukturirane sprave
- par v procesu ločitve z malimi otroci in najstniki
- uporaba zgodb v kontekstu psihosocialne pomoč.

Kotizacija:Kotizacija znaša 100 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 013.
Opombe:
Obveznosti udeležencev: seminarska naloga

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.