Socialno delo z družino: soustvarjanje izvirnih delovnih projektov pomoči v delovnem odnosu

Termini: 12.11. in 19. 11. 2009

Izvajalke in izvajalci: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dr. Nina Mešl

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
Na seminarju udeleženci pridobijo kompetence za vzpostavljanje in vzdrževanje delovnega odnosa, ki zajame obe ravni dela z družino, delo na želenih izidih in delo na družinski dinamiki oziroma na odnosnih spremembah, ki jih družina potrebuje. Koncept izvirnega delovnega projekta z družino bomo umestili v delo na centrih za socialno delo in raziskovali njegovo uporabnost v procesih pomoči družini tako v kontekstu javnih pooblastil kot v kontekstu storitev. Udeleženci seminarja spoznajo tudi posamezne elemente v rešitev usmerjene družinske terapije (Shazer, Kim Berg) kot znanja za ravnanje v socialnem delu. Pridobili bodo uporabno in konkretno oporo za govor v jeziku socialnega dela in za raziskovalne pogovore v socialnem delu. Seminar je načrtovan v obliki delavnic. V uvodu bomo postavili okvir za delo v kontekstu socialnega dela z družino v delovnem odnosu in vanj umestili uporabo elementov v rešitev usmerjene družinske terapije, hkrati pa opozorili na znanje za ravnanje na obeh ravneh dela z družino. Delo bo potekalo v delavnicah, kjer bomo skupaj preskušali uporabnost metode.

Teme seminarja:
- koncept socialnega dela z družino na dveh ravneh
- koncept delovnega odnosa
- delo iz perspektive moči v socialnem delu
- uporaba elementov delovnega odnosa v praksi socialnega dela
- koncept izvirnega delovnega projekta pomoči
- uporaba elementov v rešitev usmerjene družinske terapije pri vzpostavljanju in vzdrževanju
delovnega odnosa (vprašanja in raziskovanje izjem v delovnem odnosu)
- raziskovanje in ustvarjanje rešitev, komplimenti in naloge
- jezik socialnega dela, jezik v rešitev usmerjene družinske terapije
- demonstracija pogovora v socialnem delu z družino.

Program:
Četrtek, 12.11.2009
9.00 – 10.30 Gabi Čačinovič Vogrinčič: Uvod – Socialno delo z družino (opredelitev koncepta; delo na dveh ravneh); Koncept delovnega odnosa in izvirnega delovnega projekta pomoči (predavanje)

10.30 – 10.45 Odmor

10.45. – 13.00 Delavnica1: Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl: Delo v malih skupinah – delavnica (Delo iz perspektive moči v socialnem delu)

13.00 – 14.00 Odmor za kosilo

14.00 – 16.00 Delavnica 2: (Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl) Delo v malih skupinah – delavnica ( Delo z družino na dveh ravneh v delovnem odnosu)


Četrtek, 19.11.2009
9.00 – 10.15 Gabi Čačinovič Vogrinčič: Uvod: Uporaba elementov v rešitev usmerjene družinske terapije (de Shazer, Kim Berg) v socialnem delu z družino

10.15 – 10.30 Odmor

10.30 – 12.00 Delavnica 1: (Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl): Vprašanja v lestvici in raziskovanje izjem v delovnem odnosu

12.00 – 13.00 Odmor za kosilo

13.00 – 15.00 Delavnica 2: Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl: Delo v malih skupinah – Demonstracija pogovora v socialnem delu: Vzpostavljanje in vzdrževanje delovnega odnosa in izvirnega delovnega projekta pomoči z uporabniki

15.00-15.45 Gabi Čačinovič Vogrinčič: Zaključek- Jezik socialnega dela

Kotizacija:Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 015.
Opombe:
Obveznosti udeležencev: izdelava in zagovor naloge.

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.