Metode socialnega dela I., II. III. in IV.

Termini: 5. november 2009

Izvajalke in izvajalci: več

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:
Seminar je namenjen mentorjem in mentoricam študentov 1., 2., 3. in 4. letnika študija na Fakulteti za socialno delo, ki so na študijski praksi. Na seminarjih bodo v ospredju teme, povezane z izvedbo prakse, čas pa bo namenjen vprašanjem mentorjev v zvezi z mentorstvom in sistemom prakse. Program vključuje tudi osnovno predstavitev izbranih metod socialnega dela, ki izhajajo iz programa prakse, kot so na primer pogovarjanje, zapisovanje, terensko delo, vzpostavljanje stika in delovnega odnosa, ukvarjanje s tveganji, ocenjevanje in krepitev moči, raziskovanje življenjskega sveta in sredstev v okolju, pravni vidiki socialnega dela, načrtovanje in organizacija lastnega dela, načrtovanje in izvedba skupnostnega projekta ali inovacije, timsko delo, delo s skupino, individualno načrtovanje, pogovor z osebo z demenco, refleksija medijskega poročanja, obisk na domu in drugo.

Teme seminarja:
- sistem prakse na Fakulteti za socialno delo;
- izbrane metode socialnega dela;
- primeri dobre prakse.

Program:

9.00-10.30 Uvod v prakso (Marko Mesec)

10.30-10.45 odmor

10.45-11.30 Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika (Gabi Čačinovič Vogrinčič)

11:30-12:15 Izključevanje (Vesna Leskošek)

12.15-12.45 odmor

12.45-13.30 Uporaba perspektive moči (Jelka Škerjanc)

13:30-14:15 Intervizija (Jana Mali)

14.15-14.30 odmor

14:30-15:00 Razprava z zaključkomKotizacija:Seminar je za mentorje študentom na praksi brezplačen.
Vseeno izpolnite e-prijavnico. Pod plačnika vnesite "brezplačno".Opombe:
Seminar je, v kombinaciji z mentorstvom, vrednoten z 1 ECTS.