Delavnica o etiki v socialnem delu

Termini: 17. 2. 2009

Izvajalke in izvajalci: Heidrun Wulfekühler

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:
Heidrun Wulfekühler dela v Nemčiji kot socialna delavka z licenco in je hkrati študentka doktorskega študija na Islandski univerzi. Njene delovne izkušnje segajo na področja socialnega skrbstva in dela z otroki, podpore za samostojno življenje odraslim z različnimi ovirami ter na področje dela z ljudmi, ki imajo duševne bolezni in kemične odvisnosti. Pri vsakdanjem strokovnem delu so se ji porajala številna etična vprašanja in s presenečenjem je ugotavljala, kako malo se o etičnih dilemah govori. Pomanjkanje diskusije o etiki v socialnem delu jo je vznemirjalo in glede na pomembnost odločitev, ki jih socialne delavke in delavci sprejemajo pri svojem delu, je menila, da je potrebno to spremeniti. V iskanju odgovorov se je obrnila k študiju filozofije in ugotovila je, da prav zahtevna etična vprašanja iz prakse socialnega dela povežejo obe znanosti, saj je prav filozofske teorije omogočajo refleksijo etičnih praks. Raziskovanje etike in socialnega dela je tudi glavna tema njenega doktorskega študija na Islandski univerzi.

Program:
Torek, 17.2.2009
Predavalnica P1/B

Delavnica 1: 09.00-10.30
ETIKA IN SOCIALNO DELO
• Kaj je etika? Zakaj nas etika kot socialne delavce/delavke zanima?
• Primeri iz prakse: s kakšnimi etičnimi težavami se srečujemo v socialnem delu
10.30-10.45: Odmor
Delavnica 2: 10.45-12.00
ETIČNE DILEME
• Kaj so etične dileme v socialnem delu?
• Kako lahko v praksi socialnega dela rešujemo etične dileme pri vsakdanjem delu?
• Iz česa črpamo znanje za ravnanje z etičnimi dilemami? Kako ravnamo v primeru, ko so osebne in profesionalne vrednote v protislovju?
• Na katera vprašanja si moramo odgovoriti?
12.00-12:30: Odmor (prigrizek)
Delavnica 3: 12.30-13:45
ODGOVORI, KI JIH PONUJA FILOZOFIJA
• Spoznavanje treh teorij o etiki: Kant, Aristotel in Mill.
• Kako te filozofske teorije povežemo s socialnim delom?
13:45-14.00: Odmor
Delavnica 4: 14.00-15.30:
IZ TEORIJE V PRAKSO
• Eksperiment: Iskanje odgovorov na primerih etičnih dilem z uporabo teoretičnih modelov
• Diskusija: kaj napušča nezadovoljne, kaj pogrešamo, kaj je primerno itd.

Kotizacija:Kotizacija znaša 60 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 00 1722009.
Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Obveznosti udeležencev: izdelava seminarske naloge.
Prijava je možna do 13.2.2009.