Usposabljanje koordinatorjev obravnave v skupnosti

Termini: 4. 9. do 24. 9. 2009. Prijave zbiramo do 3.9.2009.

Izvajalke in izvajalci: Vito Flaker, Mojca Urek, Vera Grebenc, Andrej Kastelic, Jana Mali, Suzana Oreški, Andreja Rafaelič, Jelka Škerjanc, Nika Cigoj Kuzma, Nataša Udovič, Marjan Vončina in drugi.

Trajanje: 60 ur

Opis:

Na podlagi 16. člena Pravilnika o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih ter načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti se za koordinatorja lahko določi posameznik, ki ima najmanj visoko izobrazbo zdravstvene, psihološke, socialne, pedagoške ali druge ustrezne smeri in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja duševnega zdravja, socialnega varstva, zdravstva ali v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe duševnega zdravja ter ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora. Ob prijavi kandidati oddajo strokovni življenjepis, z opisom delovnih izkušenj in pridobljeno stopnjo izobrazbe ter izjavo o tem, da kandidat ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora.

Obravnava v skupnosti je postopek izvajanja zdravstvenih, socialno varstvenih ali drugih storitev in programov pomoči osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Koordinator obravnave v skupnosti je kot profil in dejavnost novost. Izobraževanje, ki ga organiziramo, pa je prvo tovrstno izobraževanje. Izhodišča za izobraževanje za koordinatorje obravnave v skupnosti so po eni strani normativna – Zakon o duševnem zdravju in Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih ter načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti, po drugi strani pa so tudi strokovna – temeljijo na izročilu različnih oblik koordinacije in načrtovanja osebne oskrbe.

Teme izobraževanja:
Usposabljanja za koordinatorje sestavljajo naslednji sklopi:
1. Teoretične in konceptualne osnove
2. Dolgotrajne duševne stiske
3. Metoda načrtovanja in koordiniranja
4. Izbrane metode

Od teh sklopov je tretji izkustven in praktičen ostali pa so bolj teoretični in informativni. Slednji bodo potekali na način predavanj, diskusij in priložnostnih vaj ter branja literature, medtem ko bo izkustveni potekal v obliki delavnic in potem tudi preizkušanja v praksi.

Program:

Torek, 8. 9. 2009

9.00 – 10.00 Uvodno predavanje
10.00 – 11.30 Predstavitev udeležencev, njihovega znanja in izkušenj, motiva in pričakovanj
11.30 – 11.40 Odmor
11.40 – 13.10 Zakon o duševnem zdravju in lik koordinatorja
13.10 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 14.45 Zakon o duševnem zdravju in lik koordinatorja (nadaljevanje)
14.45 – 15.30 Osnovni koncepti duševnega zdravja v skupnosti
15.30 – 15.45 Odmor
15.45 – 17.15 Osnovni koncepti duševnega zdravja v skupnosti (nadaljevanje)

Sreda, 9. 9. 2009

9.00 – 10.30 Psihiatrični pogled na duševno stisko
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Psihiatrični pogled na duševno stisko (nadaljevanje)
12.15 – 13.00 Odmor za kosilo
13.00 – 14.30 Individualno načrtovanje
14.30 – 14.45 Odmor za kosilo
14.45 – 16.15 Individualno načrtovanje

Četrtek, 10. 9. 2009

9.00 – 10.30 Dolgotrajna duševna stiska
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Dolgotrajna duševna stiska (nadaljevanje)
12.15 – 13.00 Odmor za kosilo
13.00 – 14.30 Individualno načrtovanje
14.30 – 14.45 Odmor
14.45 – 16.15 Koordiniranje

Petek, 11. 9. 2009

9.00 – 10.30 Krizni timi in podporni krogi
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Beleženje in dokumentiranje
12.15 – 13.00 Odmor za kosilo
13.00 – 13.45 Terensko delo
13.45 – 15.15 Koordinacija + priprava za pisanje naloge
15.15 – 15.30 Odmor
15.30 – 17.00 Koordinacija + priprava za pisanje naloge

Ponedeljek, 14. 9. 2009
9.00 – 10.30 Dolgotrajna duševna stiska
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Dolgotrajna duševna stiska
12.15 – 13.00 Odmor za kosilo
13.00 – 14.30 Zagovorništvo in mediacija
14.30 – 14.45 Odmor
14.45 – 16.15 Analiza tveganja

Premor za pisanje naloge

Sreda, 23.9.2009
9.00 – 10.30 Hitra ocena potreb in storitev (koordinacija v skupnosti)
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Delo z ljudmi, ki imajo demenco
12.15 – 13.00 Odmor za kosilo
13.00 – 14.30 Dvojne nalepke
14.30 – 14.45 Odmor
14.45 – 16.15 Dolgotrajne duševne stiske

Četrtek, 24. 9. 2009
9.00 – 10.30 Pregled in feedback na naloge
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Pregled in feedback na naloge
12.15 – 13.00 Odmor za kosilo
13.00 – 14.30 Dolgotrajne duševne stiske
14.30 – 14.45 Odmor
14.45 – 17.00 Zaključek – sklepno predavanje, evaluacija in refleksija, načrti za naprej

Opombe:

Obveznosti udeležencev: udeležba predavanj, vaj, delavnic, praktično delo, izdelava naloge.

Število udeležencev: 30