Usposabljanje koordinatorjev obravnave v skupnosti

Termini: po dogovoru z naročnikom

Izvajalke in izvajalci: Vito Flaker, Mojca Urek, Vera Grebenc, Andrej Kastelic, Jana Mali, Suzana Oreški, Jelka Škerjanc in drugi.

Trajanje: 60 ur

Opis:

Na podlagi 16. člena Pravilnika o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih ter načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti se za koordinatorja lahko določi posameznik, ki ima najmanj visoko izobrazbo zdravstvene, psihološke, socialne, pedagoške ali druge ustrezne smeri in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja duševnega zdravja, socialnega varstva, zdravstva ali v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe duševnega zdravja ter ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora. Ob prijavi kandidati oddajo strokovni življenjepis, z opisom delovnih izkušenj in pridobljeno stopnjo izobrazbe ter izjavo o tem, da kandidat ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora.

Obravnava v skupnosti je postopek izvajanja zdravstvenih, socialno varstvenih ali drugih storitev in programov pomoči osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Koordinator obravnave v skupnosti je kot profil in dejavnost novost. Izobraževanje, ki ga organiziramo, pa je prvo tovrstno izobraževanje. Izhodišča za izobraževanje za koordinatorje obravnave v skupnosti so po eni strani normativna – Zakon o duševnem zdravju in Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih ter načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti, po drugi strani pa so tudi strokovna – temeljijo na izročilu različnih oblik koordinacije in načrtovanja osebne oskrbe.

Teme izobraževanja:
Usposabljanja za koordinatorje sestavljajo naslednji sklopi:
1. Teoretične in konceptualne osnove
2. Dolgotrajne duševne stiske
3. Metoda načrtovanja in koordiniranja
4. Izbrane metode

Od teh sklopov je tretji izkustven in praktičen ostali pa so bolj teoretični in informativni. Slednji bodo potekali na način predavanj, diskusij in priložnostnih vaj ter branja literature, medtem ko bo izkustveni potekal v obliki delavnic in potem tudi preizkušanja v praksi.

Opombe:

Obveznosti udeležencev: udeležba predavanj, vaj, delavnic, praktično delo, izdelava naloge.

Informacije: vito.flaker@fsd.uni-lj.si