Odnosi z javnostmi v organizacijah socialnega varstva

Termini: 2. in 4. marec ter 9. in 11. marec 2010, od 16. do 20. ure

Izvajalke in izvajalci: Jana Lutovac Lah

Trajanje: 16 ur (4 dni x 4 ure)

Opis:
Komuniciranje je temeljna spretnost socialnega dela, ki pa lahko preraste v zadrego, ko se kot predstavniki institucij srečamo z novinarji. Za vzpostavljanje in negovanje odnosov z javnostmi potrebujemo posebno znanje in prakso. Številni strokovnjaki iz socialnovarstvenih organizacij so prepričani, da predstavniki medijev in javnosti ne razumejo njihovega dela in jih namerno prikazujejo v slabi luči. Vprašanje pa je, koliko časa predstavniki organizacije zares namenijo odnosom z javnostmi, pa tudi kdo skrbi za to. Na seminarju boste spoznali pomen odnosov z javnostmi, s poudarkom na odnosih z zaposlenimi, okoljem in mediji. Obravnavali bomo predvsem praktične primere in iskali najboljše rešitve. Cilj seminarja je na podlagi proaktivnega oblikovanja načrta odnosov z javnostmi ustvariti osnovo za strateški pristop, s katerim lahko učinkoviteje uresničujemo svoje poslanstvo in cilje. Jana Lutovac Lah, izkušena profesionalka na področju odnosov z javnostmi, trenutno zaposlena kot vodja službe za odnose z javnostmi v Trimu, ki deluje na več kot 50 trgih sveta, vam bo podala napotke za učinkovitejše odnose z javnostmi.

Teme seminarja:
- osnove odnosov z javnostmi
- odnosi z zaposlenimi
- odnosi z okoljem
- odnosi z mediji
- splet komunikacijskih orodij za načrtovanje odnosov z javnostmi na področju socialnega varstva

Program
2. marec 2010
16.00 – 17.30 Odnosi z javnostmi na splošno (predavanje)
17.30 – 17.45 Odmor
17.45 – 19.15 Odnosi z internimi javnostmi – 1. del (predavanje)
19.15 – 20.00 Odnosi z internimi javnostmi – 2. del (predavanje)
Predstavitev naloge za delo doma

4. marec 2010
16.00 – 17.00Predstavitev rezultatov dela od doma (delavnica)
17.00 – 17.15 Odmor
17.15 – 19.15 Odnosi z uporabniki storitev – 1. del (predavanje)
19.15 – 20.00 Odnosi z uporabniki storitev – 2. del (predavanje)
Predstavitev naloge za delo od doma

9. marec 2010
16.00 – 17.00 Predstavitev rezultatov dela od doma (delavnica)
17.00 – 17.15 Odmor
17.15 – 19.15 Odnosi z mediji – 1. del (predavanje)
19.15 – 20.00 Odnosi z mediji – 2. del (predavanje)
Predstavitev naloge za delo od doma

11. marec 2010
16.00 – 17.00 Predstavitev rezultatov dela (delavnica)
17.00 – 17.15 Odmor
17.15 – 19.15 Strategija komuniciranja – akcijski plan (predavanje)
19.15 – 20.00 Gost iz medija - diskusija

Kotizacija:170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 004.
Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Obveznosti udeležencev: izdelava naloge – komunikacijskega načrta