Delovni odnos soustvarjanja učenja v šoli

Termini: 18. in 25. marec 2010

Izvajalke in izvajalci: Gabi Čačinovič Vogrinčič, Lea Šugman Bohinc in sodelavke

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
Na seminarju se udeleženci usposobijo za vzpostavljanje in vzdrževanje delovnega odnosa v šolskem okolju in za soustvarjanje izvirnega delovnega projekta pomoči z učencem. Cilj je zagotoviti optimalne razmere za soustvarjanje učenja z dobrim izidom. Udeleženci seminarja spoznajo posamezne elemente delovnega odnosa kot možnega znanja za ravnanje v šolskem okolju. Na delavnicah se preizkusijo v uporabi predstavljenih elementov in načinov dela.

Teme seminarja
- koncept delovnega odnosa
- delo iz perspektive moči v šoli
- uporaba elementov delovnega odnosa v šolski praksi
- koncept izvirnega delovnega projekta pomoči
- demonstracija pogovora v okviru izvirnega delovnega projekta pomoči

Program
Četrtek, 18. Marec 2010


9.00 - 10.15 Gabi Čačinovič Vogrinčič: Delovni odnos soustvarjanja učenja v
šoli (predavanje)
10.15 - 11.15 Lea Šugman Bohinc: Sinergetsko razumevanje delovnega
odnosa soustvarjanja učenja v šoli (predavanje)
11.15 - 11.30 Odmor
11.30 - 14.00 Ogled videa Delovni odnos soustvarjanja v šoli in razprava
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo
14.00 - 16.00 Gabi Čačinovič Vogrinčič, Lea Šugman Bohinc in članice r
raziskovalne skupine) Delavnica (delo v malih skupinah)
16.00-16.15 Odmor
16.15 - 17.00 Zaključek dneva: Soustvarjanje načrta za drugi del seminarja
in dogovor o izdelavi naloge

Četrtek, 25. Marec 2010
9.00 - 9.30 Gabi Čačinovič Vogrinčič: Učenec kot ekspert iz izkušenj in učitelj
kot spoštljivi in odgovorni zaveznik (predavanje)
9.30 - 11.30 Lea Šugman Bohinc, Beata Akerman, Ksenija Bregar Golobič,
Tadeja Kodele, Ines Kvaternik, Klavdija Kustec, Nina Mešl:
Predstavitev prvih rezultatov raziskave Delovni odnos
soustvarjanja učenja v šoli (predavanje)
11.30 - 11.45 Odmor
11.45 - 13.00 Gabi Čačinovič Vogrinčič, Lea Šugman Bohinc in članice
raziskovalne skupine: Delavnica
13.00 - 14.00 Kosilo
14.00 - 16.00 Gabi Čačinovič Vogrinčič, Lea Šugman Bohinc in članice
raziskovalne skupine: Delavnica
16.00 – 16.15 Odmor
16.15 - 17.00 Zaključek

Kotizacija:170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 005.
Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Obveznosti udeležencev: izdelava naloge