Komuniciranje za spremembe: Strateški marketing v neprofitnih organizacijah

Termini: 9. in 16. september 2010

Izvajalke in izvajalci: Bojana Mesec, Romana Zidar

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
Vsebina seminarja bo vključena v seminar Krizno komuniciranje na centrih za socialno delo, ki bo potekal 9. in 16. septembra 2010.

Koncept trženja oziroma marketinga je za neprofitne organizacije novost, saj se pogosto povezuje z oglaševanjem in prodajanjem izdelkov ali pridobivanjem donacij. Vendar pa uvajanje marketinga ustvarja organizacijsko identiteto, vpliva na njen razvoj, ohranjanje prepoznavnosti in kredibilnosti v odnosu do uporabnikov, zaposlenih, strokovne in širše javnosti ter ne nazadnje financerje. V sodobnem življenju je jasna podoba ali imidž organizacije pomemben element uspešnosti organizacije in njene dejavnosti. Na seminarju bomo udeležence seznanili z osnovnimi teoretičnimi in praktičnimi znanji o trženju v neprofitnih organizacijah, s pomenom mreženja, predstavili bomo različne strateške marketinške modele in možnosti uporabe v neprofitnem sektorju. Z analiziranjem praktičnih primerov bomo predstavili dobre in slabe prakse trženja ter izdelali strateški marketinški načrt organizacije, v kateri so udeleženci seminarja zaposleni.

Teme seminarja
- osnovni koncepti marketinga in razlike med profitnim ter neprofitnim marketingom
- ključni pojmi v marketingu
- neprofitni marketing: zmote in resnice, priložnosti in izzivi
- strateški modeli marketinga in uporaba teh modelov
.- analiza primerov neprofitnega marketinga
- priprava strateškega marketinškega načrta in načrt implementacije

Kotizacija:170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 006.
Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Obveznosti udeležencev: izdelava praktične naloge