Pomoč ljudem, ki trpijo zaradi dolgotrajnih posledic travmatskih doživetij

Termini: 20. maj 2010 uvodni seminar - ODPOVEDAN

Izvajalke in izvajalci: Bernard Stritih, Klavdija Kustec

Trajanje: 8 ur (1 dan) – uvodni seminar. Udeleženci se lahko udeležijo zgolj uvodnega seminarja in se po uvodnem seminarju dogovorijo z nosilcem seminarja za udeležbo na nadaljevalnem seminarju v obsegu 16 ur (2 x 1 dan).

Opis:
Za socialno delo je pomembno, da prepozna posamezne znake posttravmatskih stresnih motenj (slovenska kratica PTSM, angleška kratica PTSD) in oceni, kako te motnje vplivajo na različna življenjska področja uporabnika. Za uspešno opravljanje navedenih vlog je treba poznati osnovne strategije za pomoč v socialnem okolju, pa tudi najnujnejše tehnike osebne pomoči s pogovorom v skupini, v skupnosti ali pri delu z družino in posameznikom.
Seminar bo potekal v dveh stopnjah, in sicer kot uvodni enodnevni seminar, nato pa kot nadaljevalni dvodnevni seminar. Drugi del seminarja je namenjen usposabljanju udeležencev za pomoč posameznikom in družinam, ki trpijo zaradi PTSM. Socialne delavke, ki se srečujejo s to problematiko, lahko prevzamejo zelo različne naloge: prva socialna pomoč, vodenje primera, podpora uporabnikom in pomoč okolju.

Teme uvodnega seminarja
- zgodovinski pregled načinov spopadanja s kratkoročnimi in dolgotrajnimi posledicami travmatičnih dogodkov
- razvoj teoretskih konceptov
- kratkotrajne in dolgotrajne posledice travmatičnih doživetij
- ocena tveganja in ocena virov za umirjanje stanja
- osnovne strategije pomoči z različnimi oblikami socialnega dela.

Program
Četrtek, 20. maj 2010

9.00 – 10.30 Pozdrav
Osnovne strategije pomoči, glede na življenjske situacije prejemnikov pomoči (Bernard Stritih, Klavdija Kustec)
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Osnovna načela pomoči travmatiziranim osebam in kolektivom (Bernard Stritih)
12.15 – 13.15 Kosilo
13.15 – 14.45 Delo v malih skupinah. Izmenjava izkušenj. Vaje o vodenju razgovora. (Bernard Stritih, Klavdija Kustec)
14.45 – 15.00 Odmor
15.00 – 16.00 Zaključek

Kotizacija:Uvodni seminar: 100 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 007.

Nadaljevalni seminar: 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 007.
Opombe:
Uvodni in nadaljevalni seminar sta ovrednotena z 1 ECTS.

Obveznosti udeležencev: prikaz primera iz svoje prakse