Timsko delo

Termini: 8. junij 2010 uvodni seminar; 21. in 22. oktober 2010 nadaljevalni

Izvajalke in izvajalci: Bernard Stritih, Klavdija Kustec, Marino Kačič

Trajanje: 8 ur (1 dan) – uvodni seminar. Udeleženci se lahko udeležijo zgolj uvodnega seminarja in se po uvodnem seminarju dogovorijo z nosilcem seminarja za udeležbo na nadaljevalnem seminarju v obsegu 16 ur (2 x 1 dan).

Opis:
Timsko delo je že od začetka bistvena sestavina socialnega dela. Naloga timskega dela ni le usklajevanje in povezovanje različnih strokovnih pristopov, ampak vse bolj kaže tudi potrebo po razvijanju posameznih strok. Ne govorimo več le o potrebi po interdisciplinarnosti, temveč tudi o nujnosti transdisciplinarnega pristopa. Za organiziranje in vodenje timov je potrebna posebna usposobljenost. Čeprav je izraz timsko delo pri nas že uveljavljen, usposabljanje zanj zaostaja, zato je skrajni čas, da v to vložimo več truda. Seminar bo potekal v dveh delih, in sicer kot uvodni enodnevni seminar, nato pa kot nadaljevalni dvodnevni seminar. Namenjen je zlasti strokovnim profilom, ki delajo na področju socialnega varstva, pa tudi drugim. Usposobljenost socialnih delavcev za delo v strokovnih timih poveča tudi moč socialnega dela kot stroke.

Teme uvodnega seminarja
- timsko delo je odgovor na zahteve današnjega časa
- različni teoretski koncepti timskega dela in uporaba teh konceptov
- kako se lahko usposobimo za delo v timih in za vodenje timov

Torek, 8. junij 2010

9.00 – 9.20 Sprejem in registracije udeležencev seminarja
9.25 – 10.30 Timsko delo - njegove prednosti in omejitve (Bernard Stritih)
10.30 -10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Usposabljanje za timsko delo (Bernard Stritih in Marino Kačič)
12.15 – 13.15 Kosilo
13.15 – 14.45 Pregled izkušenj prakse timskega dela (razprava v malih skupinah, ki jih vodita Bernard Stritih in Marino Kačič)
14.45 – 15.00 Odmor
15.00 – 16.00 Uporaba posameznih tehnik timskega dela (Bernard Stritih)
16.00 - Zaključek

Kotizacija:Uvodni seminar: 100 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 008.

Nadaljevalni seminar: 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 008.
Opombe:
Uvodni in nadaljevalni seminar sta ovrednotena z 1 ECTS.

Obveznosti udeležencev prikaz primera iz svoje prakse