Krizno komuniciranje na centrih za socialno delo

Termini: 9. in 16. september 2010 - prestavljen na leto 2011

Izvajalke in izvajalci: Bojana Mesec, Romana Zidar, Gabrijela Kukovec Pribac

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
Krizne situacije od nas zahtevajo večjo pripravljenost in aktivacijo različnih virov znotraj in zunaj organizacije. Tragedije, nesreče, nezadovoljni uporabniki in drugi dejavniki od strokovnjakov terjajo pripravljenost na krizo, ustrezno in kompetentno ravnanje v času krize ter izvedbo usklajenih dejavnosti po krizni situaciji. Potrebujemo znanje za uspešno komunikacijo, izdelavo načrta komuniciranja, v katerem predvidimo potencialne krize, se z njimi naučimo ravnati in jih v največji možni meri tudi obvladovati. Večino kriznih situacij v današnjem času spremlja intenzivno medijsko poročanje, ki zmanjšuje ugled naše organizacije. Kako ravnati s številnimi medijskimi in drugimi pritiski, ki jih prinašajo krizne situacije, kako usklajevati številne vidike kriznih situacij in kako ohraniti ugled naše organizacije, so vprašanja, na katera bomo iskali odgovore na seminarju. Na seminarju bomo s praktičnimi primeri na delavnicah spoznali, zakaj je pomembna pravočasna priprava na krizno situacijo, kako pripraviti načrt komuniciranja ter kako ga v krizni situaciji implementirati. Poseben poudarek bo na komuniciranju z mediji v času krize.

Teme seminarja
- značilnosti krize
- vpliv krize na organizacijo in zaposlene
- pripravljenost na krizo, odzivanje v času krize in dejavnosti po kriznem dogodku
- komunikacija v času krize
- delavnica: priprava načrta komuniciranja v času krize
- delavnica: delo z mediji v času krize

Program
Četrtek, 9. september
9.00 – 9.30 Bojana Mesec, Romana Zidar, Gabrijela Kukovec Pribac: Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja
9.30 – 10.30 Romana Zidar: Značilnosti krize in vrste kriz v organizacijah socialnega varstva (predavanje z diskusijo)
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Bojana Mesec: Vpliv krize na organizacijo in zaposlene (predavanje)
12.00 – 13.00 Odmor za kosilo
13.00 – 14.00 Romana Zidar: Priprava načrta komuniciranja v času krize (predavanje)
14.00 – 16.00 Romana Zidar: Priprava načrta komunikacije v času krize na primeru iz prakse (delavnica)

Četrtek, 16. september
9.00 – 10.30 Gabrijela Kukovec Pribac: Komunikacija z mediji v času krize (predavanje)
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Gabrijela Kukovec Pribac, Romana Zidar: Analiza komuniciranja centrov za socialno delo z mediji (delavnica)
12.00 – 13.00 Odmor za kosilo
13.00 – 14.30 Gabrijela Kukovec Pribac: Sodelovanje s tiskanimi mediji (delavnica)
14.30 – 16.15 Gabrijela Kukovec Pribac: Nastopanje v TV medijih (delavnica)
16.15 – 16.30 Zaključek in evalvacija seminarja

Kotizacija:170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 009.
Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Obveznosti udeležencev: izdelava kriznega komunikacijskega načrta