Mediacija v socialnem delu: Konceptualna izhodišča in praktične veščine

Termini: Novi termini seminarja: 2. in 3. december 2010, 13. januar 2011

Izvajalke in izvajalci: Tanja Metelko Lisec

Trajanje: 24 ur (3 x 1 dan)

Opis:
Stroka socialnega dela je že od nekdaj usmerjena v raziskovanje virov moči in kompetenc samih uporabnikov. Praktične izkušnje in rezultati raziskovanja zlasti v zadnjih desetletjih nazorno kažejo, da so metode pozicije in uporabe moči strokovnih delavcev nasproti uporabnikom neuspešne in malo učinkovite. V socialnem delu razvijamo metode in načine sodelovanja z uporabniki, v katerih lahko ti kar najbolj izkoristijo svoje izkušnje, svoje vire moči in poznavanje samega sebe, vse to obrnejo sebi v prid in tako okrepijo svojo moč za nove korake v življenju. Mediacija je ena takšnih spretnosti in postopkov, v katerih mediator zgolj vodi in usmerja osebe, da prek izražanja svojih želja, potreb in interesov iščejo rešitve, ki bodo čim najbolj zadovoljile vse vpletene.

Teme seminarja
- spretnosti mirnega in konstruktivnega reševanja konfliktov in sporov s pomočjo mediacije, teoretski koncept mediacije kot metode upravljanja konfliktov in razreševanja sporov med uporabniki v socialnih mrežah
- uporabnost različnih zvrsti mediacije v konkretnih primerih socialnega dela
- temeljne mediacijske tehnike
- poznavanje in uporabljanje mediacijskega procesa, zlasti neformalne mediacije
- načini in veščine konstruktivnega in dogovornega reševanja konfliktov in sporov v življenju.

Program:
Četrtek, 2. december 2010
09.00 – 09.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev
09.45 – 11.15 Teoretična izhodišča in področja mediacije v socialnem delu
11.15 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00 Ogled video posnetka – družinska mediatorka pri svojem delu (videoprojekcija, diskusija)
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 16.00 Tehnike mediacije I (aktivno poslušanje, povzemanje, jaz sporočila, preokvirjanje, usmerjanje na prihodnost), (pregled tehnik s kratkimi vajami)


Petek, 3. december 2010
09.00 – 11.00 Tehnike mediacije II (postavljanje vprašanj, ločitev stališč od interesov, lupljenje čebule idr.) (pregled tehnik s kratkimi vajami)
11.00 – 11.15 Odmor
11.15 – 13.00 Mediacijski proces in faze mediacije: teoretična predstavitev (delavnica s teoretičnim uvodom)
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 16.00 Mediacija – dve igri vlog z analizo (delo v malih skupinah)
16.00 – 16.15 Refleksija dneva in dogovor o izdelavi projektne naloge (s pripravo vprašanj za vodji delavnice)

Četrtek, 13. januar 2011
09.00 – 11.00 Izkušnje s projektno nalogo (predstavitve v trojkah in razprava poročevalcev ter vodij v veliki skupini)
11.00 – 11.15 Odmor
11.15 – 13.00 Mediacija – igra vlog z analizo (delo v veliki skupini)
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 16.00 Odgovori na vprašanja, zaključna refleksija in evalvacija seminarja

Kotizacija:230 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 010.

Opombe:
Seminar je ovrednoten z 2 ECTS.

Obveznosti udeležencev: izdelava naloge v času med 3. decembrom 2010 in 13. januarjem 2011

Število udeležencev: do 20