Dobra praksa socialnega dela na področju posvojitev

Termini: 3. in 4. marec ter 17. in 18. marec 2011

Izvajalke in izvajalci: Darja Zaviršek, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Špela Urh, Ana M. Sobočan in gostje Viktorija Bevc, Zlata Ličer, Natalija Tašič Šintler, Maja Česen Mazič

Trajanje: 32 ur (4 x 1 dan)

Opis:
Posvojitve so v socialnem delu pomemben del socialnovarstvenih dejavnosti. Dejavniki, kot so manjša rodnost, vse pogostejše izkušnje ljudi z neplodnostjo in časovno podaljšanje obdobja, v katerem ljudje hote ali nehote živijo sami in v partnerstvih brez otrok, vplivajo na to, da postaja vprašanje posvojitev znova eno od pomembnih področij socialnega varstva in pomembno vprašanje za stroko socialnega dela. Poleg klasičnih nacionalnih posvojitev, ki jih ureja država, so vse pogostejše tudi mednarodne posvojitve. Po eni strani postajajo posvojitve vse pogostejše, po drugi strani pa do zdaj ni bilo specializiranega izobraževanja in usposabljanja za delo z uporabniki, ki so morebitni starši, ljudje, ki postanejo starši, ali pa ljudje, ki so bili posvojeni. Znanje na tem področju je fragmentirano, postopki pa različni in arbitrarni. Procesi posvojitev ostajajo zapleteni za uporabnike in slabo pregledni za državne službe. Še več, posvojitve postajajo po eni strani vsakdanjost, po drugi strani pa so še vedno tabuizirane. Seminar temelji na rezultatih raziskave, ki jo je financiralo MDDSZ z naslovom »Postopki, organizacija in standardi na področju posvojitev« (2009), ki sta jo izvajala FSD in ISV (nosilka: Darja Zaviršek). Na seminarju bomo predstavili poglavitne ugotovitve raziskave, odprli aktualne teme o nacionalnih in mednarodnih postopkih posvojitev, predvsem v smeri iskanja odgovorov na to, kako metode dela pripomorejo k optimalnim rešitvam za osebe, ki želijo posvojiti otroka ali so ga že posvojile, ter za osebe, ki so bile posvojene.

Vsebine seminarja
- nacionalne posvojitve: zgodovinski pregled in dosedanja praksa
- meddržavne posvojitve: mednarodna perspektiva
- zakonodaja in postopki
- novi koncepti na področju posvojitev
- kako posvojitve razumejo osebe, ki želijo posvojiti otroka
- vloga socialnega dela: upravni postopki in strokovna podpora uporabnikom; pomen priprav na posvojitev in zagotavljanje podpore osebam, ki bodo/so posvojile otroka, in osebam, ki so bile posvojene
- vsebine priprav na posvojitev in psihosocialna pomoč staršem
- vsakdanje stiske in diskriminacije
- podpora ljudem, ki so bili posvojeni (otroci, mladi, odrasli)
- prehod od rejništva v posvojitev
- posvojitve v istospolnih družinah

Program

Četrtek, 3. marec 2011
9.00–10.00 Uvodni pozdrav: Mag. Ana Vodičar, generalna direktorica direktorata za druţino
Predstavitev vsebine seminarja in udeleţencev (Prof. dr. Darja Zaviršek)
10.00–10.15 Odmor
10.15–11.45 Meddrţavne posvojitve: mednarodna perspektiva (Darja Zaviršek, predavanje)
11.45–12.00 Odmor
12.00–13.30 Nacionalne posvojitve: zgodovinski pregled in dosedanja praksa – Zakonodaja in postopki na področju posvojitev v Sloveniji (Viktorija Bevc, predavanje)
13.30–14.00 Odmor za kosilo
14.00–15.30 Dileme in sive lise, delo po skupinah (Darja Zaviršek)
15.30–16.00 Navodila udeleţencem za izdelavo naloge (Darja Zaviršek)

Petek, 4. marec 2011
9.00–10.30 Posvojitve v socialnem delu I. (Gabi Čačinovič Vogrinčič, predavanje)
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Obrazi posvojitev: vabljena gostja Zlata Ličer, dipl. soc. del.
12.15–12.45 Odmor za kosilo
12.45–14.15 Razvijanje medkulturnih kompetenc in etnične občutljivosti (Špela Urh, predavanje, delavnica)
14.15–14.30 Odmor
14.30–16.00 Posvojitev iz perspektive oseb, ki imajo izkušnje s posvojitvijo (Natalija Tašič Šintler, dipl. socialna delavka in Maja Česen Mazič, dr. med., program Deteljica).

Četrtek, 17. marec 2011
9.00–10.30 Posvojitve v istospolnih družinah (Ana M. Sobočan, predavanje, delavnica)
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Kulturne priprava na posvojitev (Tanja Skornšek Pleš, uvodna predstavitev izkušenj; Mateja Gris: Živeti z otrokom; delo v skupinah)
12.15–12.45 Odmor za kosilo
12.45–14.15 Učenje dobre prakse in aktualne spremembe (prehod od rejništva v posvojitev): delo po skupinah; vodi Darja Zaviršek
14.15–14.30 Odmor
14.30–16.00, Posvojitve v socialnem delu II. (Viktorija Bevc, predavanje, delo po skupinah)

Petek, 18. marec 2011
9.00–10.30 Ogled filma in razprava
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Krepitev dobre prakse in vodenje pogovora z uporabnikom/uporabnico – igra vlog (delo v skupinah)
12.15–12.45 Odmor za kosilo
12.45–14.15 Predstavitev nalog udeležencev seminarja
14.15–14.30 Odmor
14.30–16.00 Nadaljevanje predstavitev, sklepna evalvacija in oblikovanje sklepov za boljšo prakso na področju socialnega dela v procesu posvojitev.


GRADIVO

Cilji strokovnega usposabljanja (Darja Zaviršek)
Resolucija Evropskega parlamenta
Socialno breme nosečnosti (Zlata Ličer)
Razvijanje medkulturnih kompetenc in etnične občutljivosti (Špela Urh)
Posvojitve v istospolnih družinah (Ana M. Sobočan)

Obveznosti za zaključno nalogo

Seznam priporočljive literature na temo posvojitev
NZ-04-2009

Kotizacija:280 € (v ceno je vključen DDV).

Opombe:
Seminar je ovrednoten z 2 ECTS.

Obveznosti udeležencev: udeležba na vseh seminarjih, aktivno sodelovanje, izdelava naloge.

Podelitev potrdil bo izvedeno po prejetju zaključne naloge in po plačilu kotizacije.

Seminar vodi Katedra za socialno vključevanje in pravičnost, zanj prof. Darja Zaviršek.