Metode socialnega dela I., II., III. in IV.

Termini: 28. 10. 2010

Izvajalke in izvajalci: več

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:
Seminar je namenjen mentorjem in mentoricam študentov 1., 2., 3. in 4. letnika Fakultete za socialno delo, ki so na študijski praksi. Na seminarjih bodo v ospredju teme, povezane z izvedbo prakse, čas pa bo namenjen vprašanjem mentorjev v zvezi z mentorstvom in sistemom prakse. Program vključuje tudi osnovno predstavitev izbranih metod socialnega dela, ki izhajajo iz programa prakse, kot so pogovarjanje, zapisovanje, terensko delo, vzpostavljanje stika in delovnega odnosa, ukvarjanje s tveganji, ocenjevanje in krepitev moči, raziskovanje življenjskega sveta in sredstev v okolju, pravni vidiki socialnega dela, načrtovanje in organizacija lastnega dela, načrtovanje in izvedba skupnostnega projekta ali inovacije, timsko delo, delo s skupino, individualno načrtovanje, pogovor z osebo z demenco, refleksija o medijskem poročanju, obisk na domu in drugo.

Teme in urnik letošnjega seminarja:

  • 9.00 - 9.45 študijska praksa (predstavitev sistema) - Marko Mesec

  • 9.45 - 11.15 Osnove organizacije in menedžmenta - Timsko in projektno delo - Romana Zidar

  • 11.30 - 13.00 Ljudje z ovirami: Teorije in metode socialnega dela - Petra Videmšek

  • 13.30 - 15.00 Skupnostno socialno delo - Moč kot interakcijski proces - Srečo Dragoš

  • Seminar bo potekal na Fakulteti za socialno delo, v predavalnici št. 8.

    Kotizacija:Seminar je za mentorje študentom na praksi brezplačen (vsi letniki).