Načrtovanje varnosti z oceno tveganja v primerih nasilja v družini

Termini: 11. in 18. november 2010

Izvajalke in izvajalci: Vera Grebenc in Mojca Urek

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
Načrti varnosti so strategije in odgovori na tveganja, ki jih doživljajo ženske, ki živijo v nasilnih odnosih. Ženske, ki doživljajo nasilje vsakodnevno načrtujejo svojo varnost in varnost svojih otrok. Načrtovanje varnosti kot metoda dela je tako podpora in dopolnjevanje teh prizadevanj. Tveganje fizičnega nasilja in posledic, ki jih to nosi s seboj, je tista pomembna značilnost socialnega dela z žrtvami nasilja, ki to področje in metode dela ločuje od drugih. Podobno kot žrtve nasilja, tudi socialne delavke tvegajo, da bodo napačno ocenile tveganja, to pa lahko zelo vpliva na varnost žrtev nasilja. Načrtovanje varnosti ima za cilj zmanjševanje tveganj, zato je eden od bistvenih elementov načrta varnosti prav ocena tveganj. Ocena tveganj kot postopek in metoda v socialnem delu je znan pripomoček, ki pomaga ločiti med abstraktno grožnjo od dejanske konkretne nevarnosti oziroma verjetnosti, da se ta uresniči. To ves čas počnejo tudi žrtve nasilja same in pri tem pogosto pričakujejo našo podporo. Tveganja v primerih nasilja v družini so pogojena z nasiljem storilcev (fizične poškodbe, psihološke rane, finančna tveganja, tveganja, ki vključujejo otroke idr.), prav tako pomemben tip tveganj pri izdelavi načrta varnosti pa so socialna oziroma »življenjska tveganja« (okolje, dostopnost resursov, finance, zdravje, druge okoliščine). Na podlagi hitre ali podrobne ocene tveganja nato identificiramo vire, ki bodo lahko v oporo žrtvi in odgovarjajo na prepoznana tveganja, ter naredimo podrobnejši časovni načrt.
Po uvodnih predavanjih in podrobnejši predstavitvi metod ocene tveganja in načrtovanja varnosti s predstavitvijo praktičnih primerov ocene in načrta, bo osrednji del izobraževanja namenjen diskusiji z udeleženci in praktičnemu preizkušanju metod v manjših skupinah. Na koncu prvega dela seminarja bodo udeleženci dobili nalogo, da sestavijo oceno tveganja in načrt varnosti. Drugi del seminarja bo namenjen analizi nalog, refleksiji in diskusiji ter razčiščevanju morebitnih odprtih vprašanj.

Teme seminarja
- dinamika in značilnosti nasilja v družini
- proces odhajanja iz nasilnega odnosa
- tipi tveganj
- postopek ocene tveganja
- elementi načrta varnosti
- zaščitne strategije

Program
Četrtek, 11. november 2010
9.00 – 12.00 Postopek ocene tveganja (Grebenc, Urek)
12.00 – 13.00 Odmor
13.00 – 16.00 Načrt varnosti po korakih in s predstavitvijo primera (Urek)


Četrtek, 18. november 2010
9.00-16.00 Predstavitev ocen tveganja in načrtov udeleženk in udeležencev z diskusijo

Kotizacija:170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 012.

Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Obveznosti udeležencev: priprava ocene tveganja in načrta varnosti