Potrebe oseb z demenco

Termini: 19., 25. in 26. november 2010

Izvajalke in izvajalci: Jana Mali, Jelka Škerjanc

Trajanje: 24 ur (3 dni)

Opis:
Seminar smo zasnovali kot možnost in prostor za učenje, razpravo in refleksijo o izkušnjah pri delu z osebami z demenco. Poseben poudarek je v odkrivanju potreb oseb z demenco, da bi oblike pomoči osebam in življenje svojcev z osebami z demenco prilagodili njihovim potrebam, željam in ciljem. V središču pozornosti ni demenca, temveč človek, ki ima demenco, ki potrebuje veliko spodbud in razumevanja okolice, da lahko samostojno (pre)živi v skupnosti ali instituciji. Zaradi vsesplošnega odklonilnega odnosa do demence in zapostavljanja ljudi z demenco je pomemben poudarek v izobraževanju tudi krepitev moči oseb z demenco, kakor tudi svojcev, ki skrbijo zanje, saj se tudi sami pogosto srečujejo z nesprejemanjem okolice in odrivanjem iz vsakdanjega življenja. Seminar je namenjen vsem, ki so v stiku z osebami z demenco bodisi na neformalni ravni (svojci, prijatelji, znanci, prostovoljci) ali formalni ravni (strokovnjaki, oskrbovalci), da bi skupaj z osebami z demenco raziskovali potrebe oseb z demenco in odnos do takšnih ljudi prilagodili njihovim potrebam. Usmerjenost na potrebe oseb z demenco nam mogoči preseganje tradicionalnega razumevanja demence, po katerem demenca pomeni zgolj izgubljanje, nazadovanje in propadanje. Omogoča odkrivanje tudi pozitivnih plati življenja z demenco in iskanje virov za čim daljše samostojno življenje v skupnosti.

Teme seminarja
- spoznavanje in razumevanje demence iz uporabniške perspektive
- vzpostavljanje medsebojnih odnosov, prilagojenih osebam z demenco, njihovemu razumevanju sveta, njihovim potrebam
- raziskovanje, odkrivanje in identificiranje potreb oseb z demenco
- odkrivanje zmožnosti in sposobnosti oseb z demenco za samostojno življenje v skupnosti
- ocenjevanje ustreznosti obstoječih oblik pomoči osebam z demenco
- krepitev moči oseb z demenco v vsakdanjem življenju
- izdelava načrta življenja, prilagojenega osebam z demenco, ki živijo v skupnosti
- soustvarjanje novih življenjskih izidov

Program
Petek, 19. november 2010, P5
09.00 – 09.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev (Mali, Škerjanc)
09.45 – 11.15 Življenje z demenco (predavanje Mali)
11.15 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00 Film Iris
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 16.00 Rezultati raziskovanja skrbi za osebe z demenco v Sloveniji (izvedbena raven; ekonomska, raven medsebojnih odnosov, etična raven) (predavanje Mali, Škerjanc)

Četrtek, 25. november, P8
09.00 – 09.45 Refleksija na prvi dan seminarja (Mali, Škerjanc)
09.45 – 11.15 Raziskovanje potreb oseb z demenco (predavanje z delavnico Mali)
11.15 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00 Izdelava načrta raziskovanja potreb (delo po skupinah) (delavnica Mali, Škerjanc)
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 16.00 Krepitev moči oseb z demenco (predavanje z delavnico Mali)

Petek, 26. november, P5
09.00 – 09.45 Refleksija na drugi dan seminarja (Mali, Škerjanc)
09.45 – 11.15 Teoretične podlage za uveljavljanje načel individualizacije, ključni pojmi, koncepti (predavanje Škerjanc)
11.15 – 11.30 Odmor
11.30 – 13. 00 Pomen individualizacije in načela za oblikovanje podpore v vsakdanjem življenju po meri posameznika (predavanje z delavnico Škerjanc)
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo
14.00 – 15.00 Pregled vsebine seminarja in navodila za izdelavo naloge (Mali, Škerjanc)
15.00 – 16.00 Zaključek seminarja

Kotizacija:230 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 013.

Opombe:
Seminar je ovrednoten z 2 ECTS.

Obveznosti udeležencev: izdelava naloge.