Izobraževanje kandidatk in kandidatov za zastopnike na področju duševnega zdravja

Termini: marec, april, maj

Izvajalke in izvajalci: Vito Flaker, Mojca Urek, Nika Cigoj, Vera Grebenc, Andrej Kastelic, Jana Mali, Suzana Oreški, Jelka Škerjanc in drugi.

Trajanje: 60 ur

Opis:
Na podlagi 2. člena Pravilnika o postopku, vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita ter načinu in postopku izbire zastopnika na področju duševnega zdravja je za zastopnika lahko imenovan posameznik, ki ima najmanj visoko izobrazbo, opravljen izpit za zastopnika, pet let delovnih izkušenj s področja duševnega zdravja, pridobljena na področju socialnega varstva, zdravstva in v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe duševnega zdravja ali socialnega varstva in ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen.

Po Zakonu o duševnem zdravju zastopnik oziroma zastopnica pravic oseb na področju duševnega zdravja varuje pravice, interese in koristi osebe v postopkih obravnave v oddelku pod posebnim nadzorom, v varovanem oddelku in v nadzorovani obravnavi. S svojim delom zagotavlja učinkovitejšo zaščito ustavnih, zakonskih in drugih posebnih pravic oseb, nadzor nad sprejemom in pomoč pri uveljavljanju pravic pridržanih oseb v različnih vrstah obravnave. Hkrati pomaga preprečevati zlorabe, prikrajšanost, ki izhaja iz ranljivega položaja oseb z duševno stisko in pomaga k čim večji kvaliteti življenja ljudi, ki se znajdejo v takem položaju. Po eni strani si prizadeva, da oseba s težavami v duševnem zdravju ohrani svoje človeške in državljanske pravice, da ne pride do zlorab moči, nepotrebnega prikrajšanja, po drugi strani pa, da kljub svojemu položaju lahko uresničuje svoje interese, ostane dejavna in povezana s svojim okoljem.

Podlage za izobraževanje za zastopnika na področju duševnega zdravja so Zakon o duševnem zdravju in pravilnik, pa tudi strokovna spoznanja in izkušnje, ki temeljijo na izročilu različnih oblik neodvisnega zagovorništva, ki jih poznamo pri nas in drugod. Izobraževanje bo deloma potekalo na način predavanj, diskusij in izkustvenih vaj, delavnic ter branja literature, medtem ko bo praktični del potekal na določenih učnih bazah.

Teme izobraževanja
- koncepti duševnega zdravja v skupnosti
- osnove medicinskega razumevanja klasifikacij duševnih motenj, osnove medicinske obravnave, uporabe psihofarmakov in drugih zdravstvenih posegov
- pristojnosti različnih služb na področju duševnega zdravja, delovanje sistema posameznih služb in mreže služb duševnega zdravja in poznavanje zdravstvenega in socialnega varstva na splošno
- relevantna zakonodaja: kazenska, civilna, delovna, družinska, socialna varnost idr.
- duševno zdravje in človekove pravice
- različne oblike zagovorništva
- pomen uporabniškega gibanja in uporabniške perspektive
- duševne krize in krizne intervencije
- poznavanje virov za razreševanje različnih situacij, ki jih vključuje delo zastopnika
- analiza tveganja
- mediacija

PROGRAM


Torek, 23. 3. 2010, P4
16.00-16.20 Pozdravni govor, predstavitev izobraževanja (Urek Mojca, Ferlan-Istinič Marjeta)
16.20 – 17.00 Sodobni koncepti duševnega zdravja v skupnosti (Urek Mojca)
17.00-17.15 Odmor
17.15- 18.45 Zakon o duševnem zdravju (Vito Flaker)
18.45 – 19.00 Odmor
19.00-20.00 Profila koordinatorja in zastopnika (pregled zakon in pravilnikov glede na posamezen profil: delavnica bo potekala v dveh skupinah)

Četrtek, 25. 3. 2010, P4
16.00 - 17.30 Analiza tveganja (Vito Flaker)
17.30 - 17.45 Odmor
17.45 - 20.00 Analiza tveganja (Vito Flaker)

Petek, 26. 3. 2010, P8
16.00 - 17.30 Analiza tveganja (Vito Flaker)
17.30 - 17.45 Odmor
17.45 - 20.00 Analiza tveganja (Vito Flaker)

Torek, 30. 3. 2010,
16.00 - 17.30 Koncepti, oblike, načela zagovorništva (Mojca Urek, Suzana
Oreški)
17.30 - 17.45 Odmor
17.45 - 20.00 Koncepti, oblike, načela zagovorništva (Mojca Urek, Suzana
Oreški)
Četrtek, 1. 4. 2010
16.00 - 17.30 Etične dileme v zagovorništvu (Mojca Urek)
17.30 - 17.45 Odmor
17.45 - 18.30 Načela zagovorništva (Mojca Urek, Suzana Oreški)
18.30 - 20.00 Projekt zagovorništva na PIC-u (Matej Verbajs)

Torek, 6. 4. 2010
16.00 - 17.30 Dolgotrajne duševne stiske (Vito Flaker)
17.30 - 17.45 Odmor
17.45 - 18.30 Dolgotrajne duševne stiske (Jana Mali)
18.30 - 20.00 Dolgotrajne duševne stiske (Jana Mali)

Torek, 13. april 2010
16.00 – 17.00 Priprave na praktični del usposabljanja (Mojca Urek in sodelavci)
17.00 – 17.15 Odmor
17.15 – 18.45 Krepitev moči (Nika Cigoj Kuzma, Andreja Rafaelič)
18.45 – 19.00 Odmor
19.00 – 20.00 Krepitev moči (okrogla miza)

Četrtek, 15. april 2010
16.00 – 17.30 Zdravstveni vidiki duševnih stisk (Andrej Kastelic)
17.30 -17.45 Odmor
17.45 – 20.00 Zdravstveni vidiki duševnih stisk (Andrej Kastelic)

Torek, 20. april 2010
16.00 -17.00 Praktični del usposabljanja (mentorske skupine)
17.00 – 17.15 Odmor
17.15 – 20.00 Pravni vidiki zagovorništva I (Milena Marinič)

Četrtek, 6. maj 2010
16.00 – 17.00 Praktični del usposabljanja (mentorske skupine)
17.00 – 17.15 Odmor
17.15 – 20.00 Krize in krizne intervencije (Mojca Urek, Suzana Oreški, Darja Budja)

Četrtek, 13. maj 2010
16.00 – 17.00 Praktični del usposabljanja (mentorske skupine)
17.00 – 17.15 Odmor
17.15 – 20.00 Pravni vidiki zagovorništva I

Četrtek, 20. maj 2010
16.00 – 17.30 Delo z ljudmi, ki imajo demenco (Jana Mali)
17.30 – 17.45 Odmor
17.45 – 20.00 Značilnosti institucionalne obravnave oseb z demenco (Jana Mali)

Torek, 25. maj 2010
16.00 – 17.30 Mreže služb, hitra ocena potreb (Vito Flaker, Vera Grebenc)
17.30 – 17.45 Odmor
17.45 – 20.00 Mreže služb, hitra ocena potreb (Vito Flaker, Vera Grebenc)

Četrtek, 27. maj 2010
16.00 – 17.30 Pregled praktičngea usposabljanja (Suzana Oreški)
17.30 – 17.45 Odmor
17.45 – 20.00 Pregled praktičnega usposabljanja (Suzana Oreški)

Torek, 1. junij 2010
16.00 – 17.30 Dvojne diagnoze (Vera Grebenc)
17.30 – 17.45 Odmor
17.45 – 20.00 Delovni odnos (Gabi Čačinovič Vogrinčič)

Četrtek, 3. junij 2010
16.00 – 20.00 Zaključno srečanje (priprava na izpit)


Vabljeni na Kongres socialnega dela 21.4. do 23. 4. 2010, ki bo potekal na Brdu pri Kanju. V petek, 23. aprila, bomo organizirali tudi okroglo mizo
Porajanje novih profilov v socialnem varstvu:Razvoj metod in spretnosti socialnega dela. S predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, koordinatorji obravnave v skupnosti in zastopniki na podorčju duševnega zdravja, bomo spregovorili o uvajanju profila koordinatorja in zastopnika. Vabljeni!

PRVA NAJAVA DELAVNICE 4. 6. in 5. 6. 2010
Vabilo

Opombe:
Obveznosti udeležencev udeležba predavanj, praktično delo, izdelava ter analiza in predstavitev praktičnega primera zastopništva.

Seminar je pogoj za opravljanje izpita za zastopnika na področju duševnega zdravja, ki ga organizira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

LITERATURA
Literatura - zastopniki

GRADIVO
Formalni in strokovni okvirji za uvajanje in izvajanje Zakona o duševnem zdravju
Vito Flaker: Podmene obveznih ukrepov na področju duševnih stisk
Zakon o duševnem zdravju

Vito Flaker, Vera Grebenc: Analiza tveganja (priročnik)
Analiza tveganja 1
Analiza tveganja 2
Registri ukrepov zmanjševanja tveganja in škode

Profil zastopnika
Zagovorništvo
Koncepti, oblike in načela zagovorništva

Dolgotrajna oskrba: očrt potreb in odgovorov nanje
Delo in denar
Gotovost
Indeks potreb
Katalog odgovorov
Pravni vidiki zastopništva

Krize
Odzivanje na duševne krize
Krizni in podporni timi
Psihiatrični testament
Making decisions: The Independent Mental Capacity Advocate (IMCA) service
Krizne kartice
Supporting User Led Advocacy in Mental Health

Krepitev moči v teoriji in praksi

Delo z ljudmi, ki imajo demenco
Institucionalna obravnava oseb z demenco

Metodologija raziskovanja v skupnosti
Kontekstualno raziskovanje potreb
Dvojne diagnoze: Kako preživeti dan?

[ATTACH id="2010060122224731"]Formalni in strokovni okvirji za uvajanje in izvajanje Zakona o
duševnem zdravju[/ATTACH]