Uporaba virov za doseganje želenih sprememb v življenjskem svetu uporabnika

Termini: po dogovoru z naročnikom

Izvajalke in izvajalci: Lea Šugman Bohinc, Pavla Rapoša Tajnšek

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
Raziskovanje in ocenjevanje življenjskega sveta uporabnikov sodita med osnovne kompetence socialnega dela, ki oblikujejo profesionalno identiteto socialnih delavk in delavcev in jim omogočajo kakovostno opravljanje strokovnih nalog, pooblastil in storitev. Kaj vse obsegajo znanja in spretnosti, ki jih socialno delo uporablja pri raziskovanju, ocenjevanju in načrtovanju uporabe virov za doseganje želenih sprememb? Kaj pomenijo in kaj omogočajo socialnim delavcem in delavkam? In kaj pomenijo uporabnikom in uporabnicam?

Odgovore na ta vprašanja bomo soustvarjali na seminarju v dveh delih, ki bo znotraj raziskovanja življenjskega sveta vključeval tudi vidike drugih najpomembnejših kom¬petenc, postopkov in spretnosti socialnega dela, kot so razumevanje družbenega in vrednostnega konteksta, vzpostavljanje stika in delovnega odnosa, krepitev moči, vodenje pogovora, zapisovanje, posebna občutljivost za neprostovoljne uporabnike itn.


Teme seminarja
- raziskovanje življenjskega sveta v kontekstu socialnega dela
- uporabniška perspektiva in perspektiva krepitve moči uporabnika
- hermenevtična, sodelovalna metoda pogovora, raziskovalne matrice in opomniki, shematske tehnike, diagrami in prikazi
- pogovor kot osrednji medij za raziskovanje življenjske situacije prostovoljnega in neprostovoljnega uporabnika
- tehnike »papirja in svinčnika«: eko zemljevid, genogram, zemljevid življenjske poti, kulturološki zemljevid

V obdobju med prvim in drugim delom seminarja bodo udeleženke in udeleženci pri svojem delu preskušali in utrjevali pridobljeno znanje in spretnosti, zato bomo v drugem delu seminarja nekaj časa namenili predstavitvi in skupni evalvaciji primerov iz prakse udeležencev.

Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Informacije: cisd@fsd.uni-lj.si in jana.mali@fsd.uni-lj.si

Obveznosti udeležencev: projektna naloga

Gradivo: Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007), Življenjski svet uporabnika: Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.