Socialno delo z družino: Soustvarjanje izvirnih delovnih projektov pomoči v delovnem odnosu

Termini: po dogovoru z naročnikom

Izvajalke in izvajalci: Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:

Na seminarju se udeleženci usposobijo za vzpostavljanje in vzdrževanje delovnega odnosa, ki zajame obe ravni dela z družino, delo za želene izide in ukvarjanje z družinsko dinamiko oziroma s spremembami v odnosih, ki jih družina potrebuje. Koncept izvirnega delovnega projekta z družino bomo umestili v delo na centrih za socialno delo in raziskovali njegovo uporabnost v procesih pomoči družini tako v kontekstu javnih pooblastil kot v kontekstu storitev. Udeleženci seminarja spoznajo tudi posamezne elemente v rešitev usmerjene družinske terapije (de Shazer, Kim Berg) kot znanja za ravnanje v socialnem delu. Pridobili bodo uporabno in konkretno oporo za govor v jeziku socialnega dela in za raziskovalne pogovore v socialnem delu. Seminar je načrtovan v obliki delavnic. V uvodu bomo določili okvir za delo v kontekstu socialnega dela z družino v delovnem odnosu in vanj umestili uporabo elementov v rešitev usmerjene družinske terapije, hkrati pa opozorili na znanje za ravnanje na obeh ravneh dela z družino. Delo bo potekalo v delavnicah, kjer bomo skupaj preskušali uporabnost metode.

Teme seminarja
- koncept socialnega dela z družino na dveh ravneh
- koncept delovnega odnosa
- delo iz perspektive moči v socialnem delu
- uporaba elementov delovnega odnosa v praksi socialnega dela
- koncept izvirnega delovnega projekta pomoči
- uporaba elementov v rešitev usmerjene družinske terapije pri vzpostavljanju in vzdrževanju
delovnega odnosa (vprašanja in raziskovanje izjem v delovnem odnosu)
- raziskovanje in ustvarjanje rešitev, komplimenti in naloge
- jezik socialnega dela, jezik v rešitev usmerjene družinske terapije
- demonstracija pogovora v socialnem delu z družino

Opombe:

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Informacije:Obveznosti udeležencev: izdelava in zagovor naloge.