Komuniciranje z mediji v času krize za organizacije socialnega varstva

Termini: 23. februar 2011 - seminar je do nadaljnjega odpovedan

Izvajalke in izvajalci: Gabrijela Kukovec Pribac

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:
Komuniciranje je temeljna spretnost socialnega dela, vendar pa lahko preraste v zadrego, kadar se kot predstavniki institucij srečamo z novinarji. Za vzpostavljanje in negovanje odnosov z javnostmi potrebujemo posebno znanje in prakso. Večino kriznih situacij v današnjem času spremlja intenzivno medijsko poročanje, ki vpliva na ugled organizacij, v katerih smo zaposleni, zato potrebujemo znanje za uspešno komuniciranje z novinarji. Kako ravnati s številnimi medijskimi in drugimi pritiski, ki jih prinašajo krizne situacije, kako usklajevati številne vidike kriznih situacij in kako ohraniti javni ugled naše organizacije, so vprašanja, na katera bomo iskali odgovore na seminarju.

Na seminarju bomo predstavili: delo medijev in njihov vidik poročanja, cilje poročanja v kriznih primerih, možnosti in načine sodelovanja z novinarji in njihovimi medijskimi hišami. Skušali bomo odgovoriti na vprašanji, kako popraviti napake (luknje) v novinarski zgodbi in kako pripraviti preventivne ukrepe, še preden nastane kriza.

Teme seminarja
- lastnosti komuniciranja z mediji, s poudarkom na kriznih situacijah
- praktično znanje, spretnosti in izkušnje nastopanja pred TV kamero
- delo z mediji v času krize

Program
Sreda, 23. februar 2011
9.00–9.30 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja
9.30–10.30 »Senzacionalistično sporočanje novic je realnost, če vam vsebina ni všeč, jo spremenite« (predavanje)
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.00 Pomembnost javnega mnenja (delavnica)
12.00–13.00 Odmor za kosilo
13.00–14.00 »Novinar je moj prijatelj« (delavnica z Mojco Briščik, direktorico za odnose z javnostmi v Mercatorju)
14.00–16.00 Nastopanje v TV medijih (delavnica)
16.15–16.30 Evalvacija seminarja

Kotizacija:100 € (v ceno je vključen DDV)Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS

Obveznosti udeležencev: izdelava kriznega komunikacijskega načrta z mediji