Pomoč ljudem, ki trpijo zaradi dolgotrajnih posledic travmatičnih doživetij

Termini: 14. april 2011 uvodni seminar; 6. in 13. oktober 2011 nadaljevalni

Izvajalke in izvajalci: Bernard Stritih

Trajanje: 8 ur (1 dan) – uvodni seminar. Udeleženci se lahko udeležijo zgolj uvodnega seminarja in se po uvodnem seminarju dogovorijo z nosilcem seminarja za udeležbo na nadaljevalnem seminarju v obsegu 16 ur (2 x 1 dan).

Opis:
Za socialno delo je pomembno, da prepozna posamezne znake posttravmatskih stresnih motenj (slovenska kratica PTSM, angleška kratica PTSD) in oceni, kako te motnje vplivajo na različna življenjska področja uporabnika. Za uspešno opravljanje navedenih vlog je treba poznati osnovne strategije za pomoč v socialnem okolju, pa tudi najnujnejše tehnike osebne pomoči s pogovorom v skupini, v skupnosti ali pri delu z družino in posameznikom. Seminar bo potekal v dveh stopnjah, in sicer kot uvodni enodnevni seminar, nato pa kot nadaljevalni dvodnevni seminar. Drugi del seminarja je namenjen usposabljanju udeležencev za pomoč posameznikom in družinam, ki trpijo zaradi PTSM. Socialne delavke, ki se srečujejo s to problematiko, lahko prevzamejo zelo različne naloge: prva socialna pomoč, vodenje primera, podpora uporabnikom in pomoč okolju.
Teme uvodnega seminarja
- zgodovinski pregled načinov spopadanja s kratkoročnimi in dolgotrajnimi posledicami travmatičnih dogodkov
- razvoj teoretskih konceptov
- kratkotrajne in dolgotrajne posledice travmatičnih doživetij
- ocena tveganja in virov za umirjanje stanja
- osnovne strategije pomoči z različnimi oblikami socialnega dela

Program
Četrtek, 14. april 2011
9.00–10.30 Pozdrav in uvodno predavanje – Osnovne strategije pomoči, glede na življenjske okoliščine prejemnikov pomoči
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Osnovna načela pomoči travmatiziranim osebam in kolektivom (predavanje)
12.15–13.15 Odmor za kosilo
13.15–14.45 Delo v majhnih skupinah. Izmenjava izkušenj. Vaje o vodenju razgovora (delavnica)

Kotizacija:Uvodni seminar: 100 € (v ceno je vključen DDV)
Nadaljevalni seminar: 170 € (v ceno je vključen DDV).Opombe:
Uvodni seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Nadaljevalni seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Obveznosti udeležencev: prikaz primera iz svoje prakse