Psihosocialna pomoč ob izrednih dogodkih

Termini: 12., 13. in 19. maj 2011 - seminar je do nadaljnega odpovedan

Izvajalke in izvajalci: Bernard Stritih, Jelka Škerjanc, Mojca Urek, Romana Zidar, Domen Torkar, Darja Korva, Vili Lamovšek, Milena Čuden

Trajanje: 24 ur (3 x 1 dan)

Opis:
Izredni dogodki velikih razsežnosti, kot so naravne nesreče in drugi dogodki s hujšimi posledicami za prebivalstvo, so področje dela, s katerim se socialno delo srečuje v vseh fazah dogodka: neposredno ob dogodku, pri odpravljanju posledic nesreče in zagotavljanju pomoči prebivalcem pri organiziranju življenja po nesreči. Podobno kot drugod po svetu se tudi v Sloveniji povečuje število naravnih nesreč in drugih dogodkov, ki prizadenejo prebivalstvo. Med dogodke izrednih razsežnosti štejemo naravne nesreče, finančne zlome borze in bankrot podjetja z dramatičnimi posledicami za določeno regijo ter dogodke velikih razsežnosti, kot so prometne nesreče, izlitja kemikalij in izpusti drugih strupenih snovi.

V zadnjih letih smo na Fakulteti za socialno delo s prostovoljnim delom pridobili nekatere izkušnje pri organiziranju pomoči prebivalcem po naravnih nesrečah ali drugih dogodkih večjih razsežnosti, jih bolj sistematično zbrali in uredili. Na podlagi tega gradiva nastaja prvo usposabljanje socialnih delavcev za pomoč prebivalcem ob naravnih nesrečah in drugih dogodkih s hujšimi posledicami za prebivalstvo. Temeljno spoznanje iz dosedanjih izkušenj in raziskav kaže, da se pri zagotavljanju pomoči prebivalstvu ob naravnih nesrečah v socialnem delu prepletajo tri doktrine. Najbolj opazen je terapevtski pristop, ki vključuje znanja za zmanjševanje kratkoročnih in dolgoročnih posledic travmatičnih doživetij pri posamezniku in v skupini. Drugi pristop je oblikovanje podpore in pomoči prebivalstvu; posameznik ima zagotovljen vpliv in zadnjo besedo pri prejeti pomoči. Tretji pa je delo s skupnostjo. Za ravnanje v omenjenih pristopih je potrebna specifična strokovna oprema, ki je socialni delavci za ravnanje v okoliščinah naravne nesreče še nismo izoblikovali, temveč jo ob samih dogodkih razvijamo sproti. Seminar razumemo kot spodbudo za povezovanje in bogatitev znanj, spretnosti in vrednot v socialnem delu za hitro, zanesljivo in kakovostno podporo prebivalstvu ob naravnih nesrečah.

Na seminarju se bomo seznanili z dosedanjimi izkušnjami pri oblikovanju pomoči prebivalcem ob naravnih nesrečah. Obravnavali bomo poudarke iz dokumentov, ki določajo področje delovanja in vlogo socialnega dela pri organizirani pomoči prebivalstvu ob naravnih nesrečah. Predstavili bomo ključne pojme in načela pri zagotavljanju psihosocialne pomoči ob naravnih nesrečah ter analizo odzivov na dogodke ob naravnih in drugih nesrečah v zadnjih letih v Sloveniji. V interaktivnem delu sodelujočih bomo povezali dosedanje znanje v nova spoznanja, ki jih bodo udeleženci preverili in poglobili v raziskovalni nalogi. V nalogi bodo udeleženci raziskali povzročitelje stisk prebivalcev pri obnovi in učinke ukrepov za odpravo posledic po naravnih nesrečah. Iz nalog udeležencev seminarja, iz usposabljanj in izmenjave znanj bomo izoblikovali smernice za povezovanje in sodelovanje pri oblikovanju pomoči prebivalstvu po naravnih nesrečah.

Program

Četrtek, 12. maj 2011
9.00–11.15 Prijava udeležencev in dogovor o poteku dela (Jelka Škerjanc) Ključni pojmi in koncepti pri reševanju in zaščiti prebivalstva ob naravnih in drugih nesrečah ter poudarki nacionalnega programa zaščite pred naravnimi nesrečami in odpravljanja posledic (Domen Torkar, predavanje z razpravo)
11.15–11.30 Odmor
11.30–13.00 Vloga centrov za socialno delo pri zagotavljanju pomoči prebivalstvu ob naravni nesreči – izkušnje, stanje in perspektive (Darja Korva, predavanje)
13.00–14.00 Odmor za kosilo
14.00–15.30 Socialno delo ob naravnih nesrečah in drugih dogodkih – analiza pomoči. Predstavitev ugotovitev raziskave (Mojca Urek, Romana Zidar, predavanje z razpravo)
15.30–16.00 Refleksija

Petek, 13.5.2011
9.00–10.30 Študija primera: Tabor Posočje 2004 pri organiziranju pomoči prebivalcem po potresu. Analiza opravljene pomoči (Jelka Škerjanc, Vili Lamovšek, predavanje z razpravo)
10.30–11.15 Slikovna predstavitev dela na terenu, analiza opravljene pomoči (Vili Lamovšek, projekcija z razpravo)
11.15–11.30 Odmor
11.30–13.00 Psihosocialna načela za pomoč ljudem v travmatičnih situacijah ob naravnih nesrečah in drugih katastrofah (Bernard Stritih, predavanje)
13.00–14.00 Odmor za kosilo
14.00–15.30 Prikaz pristopa za zmanjševanje kratkoročnih in dolgoročnih posledic travmatičnih doživetij pri delu s posameznikom in skupino ter praktične posledice psihosocialnih načel – izkušnja ob zadnjih poplavah (Bernard Stritih, Milena Čuden, predavanje, praktični prikaz in delavnica)
15.30–16.00 Refleksija

Četrtek, 19. maj 2011
9.00–11.15 Lastne izkušnje iz preteklosti kot izhodišče za usposabljanje in pomoč drugim (Bernard Stritih, delavnica)
11.15–11.30 Odmor
11.30–13.00 Načela individualizacije pri oblikovanju pomoči prebivalcem po nesreči (Jelka Škerjanc, predavanje)
13.00–14.00 Odmor za kosilo
14.00–15.00 Teoretsko okvirjanje koncepta psihosocialne pomoči ob naravni nesreči (Jelka Škerjanc, predavanje z razpravo)
15.00–15.30 Predstavitev navodil za izdelavo praktične naloge (Jelka Škerjanc)
15.30–16.00 Refleksija o skupnem učenju in dogovor o nadaljnjem sodelovanju (Jelka Škerjanc)

Kotizacija:230 € (v ceno je vključen DDV)Opombe:
Seminar je ovrednoten z 2 ECTS.

Obveznosti udeležencev: izdelava pisne naloge