Timsko delo

Termini: 19. maj 2011 uvodni seminar; 3. in 10. november 2011 nadaljevalni

Izvajalke in izvajalci: Bernard Stritih, Marino Kačič

Trajanje: 8 ur (1 dan) – uvodni seminar. Udeleženci se lahko udeležijo zgolj uvodnega seminarja in se po uvodnem seminarju dogovorijo z nosilcem seminarja za udeležbo na nadaljevalnem seminarju v obsegu 16 ur (2 x 1 dan).

Opis:
Timsko delo je že od začetka ključna sestavina socialnega dela. Nalogi timskega dela sta ne le usklajevanje in povezovanje različnih strokovnih pristopov, ampak se vse bolj kaže tudi potreba po razvijanju posameznih strok. Ne govorimo več le o potrebi po interdisciplinarnosti, temveč tudi o nujnosti transdisciplinarnega pristopa. Za organiziranje in vodenje timov je potrebna posebna usposobljenost. Čeprav je izraz timsko delo pri nas že uveljavljen, usposabljanje zanj zaostaja, zato je skrajni čas, da v to vložimo več truda. Seminar bo potekal v dveh stopnjah, in sicer kot uvodni enodnevni seminar, nato pa kot nadaljevalni dvodnevni seminar. Namenjen je zlasti strokovnim profilom, ki delajo na področju socialnega varstva, pa tudi drugim. Usposobljenost socialnih delavcev za delo v strokovnih timih poveča tudi moč socialnega dela kot stroke.
Teme uvodnega seminarja
- timsko delo je odgovor na zahteve današnjega časa
- različni koncepti timskega dela in uporaba teh konceptov
- kako lahko dosežemo kompetentnost za delo v timih in za vodenje timov.

Program

Četrtek, 19. maj 2011

9.00–9.20 Sprejem udeležencev seminarja
9.25–10.30 Timsko delo – njegove prednosti in omejitve (Bernard Stritih, predavanje)
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Usposabljanje za timsko delo (Bernard Stritih in Marino Kačič, predavanje)
12.15–13.15 Odmor za kosilo
13.15–14.45 Pregled izkušenj prakse timskega dela (razprava v majhnih skupinah pod vodstvom Bernarda Stritiha in Marina Kačiča)
14.45–15.00 Odmor
15.00–16.00 Uporaba posameznih tehnik timskega dela (Bernard Stritih, predavanje)

Kotizacija:Uvodni seminar: 100 € (v ceno je vključen DDV).
Nadaljevalni seminar: 170 € (v ceno je vključen DDV). Opombe:
Uvodni seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Nadaljevalni seminar je ovrednoten z 1 ECTS.