Preventiva v šoli: Spoprijemanje s tveganimi situacijami v šolskem okolju

Termini: 25. in 26. avgust 2011. Seminar je do nadaljnega odpovedan.

Izvajalke in izvajalci: Vera Grebenc, Ines Kvaternik, Tadeja Kodele, Liljana Rihter, Amra Šabić

Trajanje: 16 ur (2 x 1 dan)

Opis:
Tveganje je sestavni del življenja, tudi mladih ljudi, saj se s tveganji srečujejo kjerkoli in kadarkoli. Tvegane situacije, s katerimi se srečujejo danes učenci v šolskem okolju, zahtevajo od šolskih delavcev na šoli vse večjo angažiranost in pripravljenost za reševanje problemov. Situacije tveganj se razlikujejo glede na okoliščine, glede na možnost vpliva udeleženih na izide tveganj in glede na vire, ki jih lahko pri tem uporabijo. Ob tem velja poudariti, da obstaja pomembna razlika v dojemanju tveganj med učenci, starši in šolskimi delavci. Učenci pripovedujejo o tveganjih v šoli in zunaj nje kot o vsakdanjih situacijah (šolsko delo, odnosi med vrstniki, odnosi z drugimi, nasilje), odrasli sogovorniki pa v retoriki o tveganjih upoštevajo tudi tveganja, ki v resnici še niso konkretizirana v dogodkih, ampak jih zaznavajo kot grožnjo iz okolja (droge, alkohol, neuspešnost v karieri). Omenjena razlika v percepciji tveganj je pogosto vzrok za neučinkovite preventivne ukrepe.

Temeljni namen izobraževanja je okrepiti šolske in strokovne delavce, da se na tvegane situacije odzovejo tako, da preprečijo ali zmanjšajo negativne posledice takšnih situacij za vse vključene akterje in da hkrati z odzivi ne povečujejo škode. Na seminarju bomo iskali odgovore na vprašanja, kako ravnati, ko se v šoli srečujemo s tveganimi situacijami (nasilje, ocenjevanje, izključevanje, uživanje drog/alkohol/tobaka, revščino ipd.), kako se primerno odzvati na tvegane situacije, s kom, kje in kako se pogovoriti o tveganih situacijah in kako ukrepati. Udeleženci bodo pridobili znanje o analizi tveganja, metodi, ki se je pri obvladovanju tveganih situacij v šolskem okolju pokazala za zelo učinkovito. Udeleženci seminarja se bodo seznanili z metodami raziskovanja v skupnosti, ki so podlaga za načrtovanje odzivov na tvegane situacije.


Teme seminarja
- preventiva v šolskem okolju
- tveganja v šolskem okolju in doma
- sodelovanje v šolski skupnosti
- primeri dobre prakse
- delavnica: analiza tveganja


Program

Četrtek, 25. avgust 2011
9.00–9.30 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja (Vera Grebenc, Ines Kvaternik, Tadeja Kodele, Liljana Rihter, Amra Šabić)
9.30–10.30 Učinkovita preventiva v šolskem okolju zahteva spremembo paradigme od preprečevanja k zmanjševanju in popravljanju škode (Ines Kvaternik, predavanje z razpravo)
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.00 Tveganja v šolskem okolju (Vera Grebenc, Ines Kvaternik, predstavitev rezultatov raziskave)
12.00–13.00 Odmor za kosilo
13.00–14.00 Metode raziskovanja v šolski skupnosti (Liljana Rihter, predavanje)
14.00–16.00 Razprava (Amra Šabić)


Petek, 26. avgust 2011

9.00–10.30 Predstavitev analize tveganja (Vera Grebenc, predavanje)
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.00 Analiza tveganja (Vera Grebenc, Ines Kvaternik, Tadeja Kodele, Liljana Rihter, Amra Šabić, delo v skupinah)
12.00–13.00 Odmor za kosilo
13.00–14.30 Predstavitev modela »Pogovarjajmo se« (Tadeja Kodele, predavanje)
14.30–15.00 Evalvacija seminarja

Kotizacija:170 € (v ceno je vključen DDV)Opombe:
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.

Obveznosti udeležencev: analiza primera