Metode socialnega dela I., II., III. in IV.

Termini: 25. oktober 2012

Izvajalke in izvajalci: več

Trajanje: 8 ur (1 dan)

Opis:

Seminar je namenjen mentorjem in mentoricam študentov 1., 2., 3. in 4. letnika socialnega dela na FSD, ki so na študijski praksi v učnih bazah. Na seminarjih bodo v ospredju teme, povezane z izvedbo prakse, čas pa bo namenjen tudi diskusiji v zvezi z mentorstvom in sistemom prakse.

Program:

 • 09.00 - 10.00
  Aktualni izzivi za socialno delo (Gabi Čačinovič Vogrinčič)
  Mreža socialnih delavk in delavcev (Marko Mesec)
   
 •  10.00 - 10.30
  Center za praktični študij in njegova vloga pri povezovanju učnih baz z učnimi programi praktičnega študija  (Jelka Škerjanc)
   
 •  odmor 15 min

 • 10.45 - 12.30
  Izbrane metode socialnega dela
  (Učne vsebine bodo predstavile nosilke, ob vsaki vsebini pogovor z mentoricami) 
   
 • odmor 30 min

 • 13.00 - 14.30 
  Izkušnja, spoznavanje, učenje spretnosti, integracija
  (Pregled priročnika Praksa 1 in 2, izmenjava izkušenj, pogledov in oblikovanje skupnih, dogovorov o izvedbi nalog, ki se neposredno povezujejo s prakso na učni bazi, Jelka Škerjanc)
   
 • 14.30 - 15.00 
  Dogovor o temah za seminar v maju 2013, evalvacija programa in zaključek.

 

Vabljeni: mentorji študentom 1. in 2. letnika v 2011/12 in 2012/2013.

Ob koncu seminarja udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi (1kt).

Kotizacija:

Seminar je, za mentorje in mentorice študentom FSD na študijski praksi, brezplačen.