Potrebe oseb z demenco

Termini: 17., 18. in 24. november 2011

Izvajalke in izvajalci: Jana Mali, Jelka Škerjanc

Trajanje: 24 ur (3 dni)

Opis:
Seminar smo zasnovali kot možnost in prostor za učenje, razpravo in refleksijo o izkušnjah pri delu z osebami z demenco. Posebna pozornost je namenjena odkrivanju potreb oseb z demenco, da bi oblike pomoči njim in življenje svojcev z osebami z demenco prilagodili njihovim potrebam, željam in ciljem. V središču pozornosti ni demenca, temveč človek, ki ima demenco in potrebuje veliko spodbud in razumevanja okolice, da lahko samostojno (pre)živi v skupnosti ali instituciji. Zaradi vsesplošnega odklonilnega odnosa do demence in zapostavljanja ljudi z demenco je pomembno izobraževanje, ne bi smeli pozabiti pa tudi na povečanje moči oseb z demenco in tudi svojcev, ki skrbijo zanje, saj se tudi sami pogosto srečujejo z odklonilnim odnosom okolice in odrivanjem iz vsakdanjega življenja. Seminar je namenjen vsem, ki so v stiku z osebami z demenco bodisi na neformalni ravni (svojci, prijatelji, znanci, prostovoljci) ali formalni ravni (strokovnjaki, oskrbovalci), da bi skupaj z osebami z demenco raziskovali njihove potrebe in odnos do takšnih ljudi prilagodili njihovim potrebam. Usmerjenost na potrebe oseb z demenco nam omogoči preseganje tradicionalnega razumevanja demence, po katerem demenca pomeni zgolj izgubljanje, nazadovanje in propadanje. Omogoča odkrivanje tudi pozitivnih plati življenja z demenco in iskanje virov za čim daljše samostojno življenje v skupnosti.
Teme seminarja
- spoznavanje in razumevanje demence iz uporabniške perspektive
- vzpostavljanje medsebojnih odnosov, prilagojenih osebam z demenco, njihovemu razumevanju sveta, njihovim potrebam
- raziskovanje, odkrivanje in identificiranje potreb oseb z demenco
- odkrivanje zmožnosti in sposobnosti oseb z demenco za samostojno življenje v skupnosti
- ocenjevanje ustreznosti obstoječih oblik pomoči osebam z demenco
- povečevanje moči oseb z demenco v vsakdanjem življenju
- izdelava načrta življenja, prilagojenega osebam z demenco, ki živijo v skupnosti
- soustvarjanje novih življenjskih izidov

Program

Petek, 17. november 2011
09.00–09.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev (Jana Mali, Jelka Škerjanc)
09.45–11.15 Življenje z demenco (predavanje, Jana Mali)
11.15–11.30 Odmor
11.30–13.00 Film Iris
13.00–14.00 Odmor za kosilo
14.00–16.00 Rezultati raziskovanja skrbi za osebe z demenco v Sloveniji (izvedbena, ekonomska, etična raven, raven medsebojnih odnosov) (predavanje, Jana Mali, Jelka Škerjanc)

Četrtek, 18. november 2011
09.00–09.45 Refleksija o prvem dnevu seminarja (Jana Mali, Jelka Škerjanc)
09.45–11.15 Raziskovanje potreb oseb z demenco (predavanje z delavnico, Jana Mali)
11.15–11.30 Odmor
11.30–13.00 Izdelava načrta raziskovanja potreb (delo po skupinah) (delavnica, Jana Mali, Škerjanc)
13.00–14.00 Odmor za kosilo
14.00–16.00 Krepitev moči oseb z demenco (predavanje z delavnico, Jana Mali)

Petek, 24. november 2011
09.00–09.45 Refleksija o drugem dnevu seminarja (Jana Mali, Jelka Škerjanc)
09.45–11.15 Teoretske podlage za uveljavljanje načel individualizacije, ključni pojmi, koncepti (predavanje, Jelka Škerjanc)
11.15–11.30 Odmor
11.30–13. 00 Pomen individualizacije in načela za oblikovanje podpore v vsakdanjem življenju po meri posameznika (predavanje z delavnico, Jelka Škerjanc)
13.00–14.00 Odmor za kosilo
14.00–15.00 Pregled vsebine seminarja in navodila za izdelavo naloge (Jana Mali, Jelka Škerjanc)
15.00–16.00 Sklepni del seminarja

Kotizacija:230 € (v ceno je vključen DDV)Opombe:
Seminar je ovrednoten z 2 ECTS.

Obveznosti udeležencev: izdelava naloge s prikazom primera iz svoje prakse